Vertaling van meal

Inhoud:

Engels
Nederlands
meal {zn.}
maaltijd 
eten  [o]
maal 
This meal is adequate for two.
Deze maaltijd is genoeg voor twee personen.
Coffee comes after the meal.
De koffie komt na het eten.
meal {zn.}
etentje [o] (het ~)
diner [o] (het ~)
meal {zn.}
maaltje
flour, meal {zn.}
bloem  [v]
meel  [o]
He bought a lot of flour and oil.
Hij kocht veel bloem en olie.
Flour is made from wheat.
Meel wordt van tarwe gemaakt.
food, meal {zn.}
eten  [o]
spijs
gerecht 
etenswaar [v]
Thank you for the wonderful meal.
Bedankt voor het wonderbaarlijke eten.
Taiwanese food is milder than Indian food.
Taiwanees eten is milder dan Indiaas eten.
meal {zn.}
maaltijd [m] (de ~)
eten [o] (het ~)
maal [o] (het ~)
dis
Please serve him his meal first.
Dien alstublieft zijn maaltijd eerst op.
Take this medicine after each meal.
Neem dit medicijn na elke maaltijd.
meal {zn.}
maïsmeel
meal, repast {zn.}
maalsel


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Enjoy your meal!

Eet smakelijk!

Coffee comes after the meal.

De koffie komt na het eten.

Thank you for the wonderful meal.

Bedankt voor het wonderbaarlijke eten.

This meal is adequate for two.

Deze maaltijd is genoeg voor twee personen.

Don't eat sweets between meal times.

Snoep niet tussen de maaltijden.

Please serve him his meal first.

Dien alstublieft zijn maaltijd eerst op.

Itching appeared several hours after meal.

De jeuk kwam op enkele uren na de maaltijd.

Take this medicine after each meal.

Neem dit medicijn na elke maaltijd.

We're going out for a meal on Friday.

We gaan uit eten op vrijdag.

After the meal, I asked for the bill.

Na het eten vroeg ik om de rekening.

My father will prepare a tasty meal for me tomorrow.

Mijn vader zal morgen lekker eten voor mij klaarmaken.

Did you have a good meal at that restaurant?

Hebt ge goed gegeten in het restaurant?

As soon as he arrived, he demanded a meal.

Van zodra hij aankwam, vroeg hij om een maaltijd.

You ought to get into the habit of brushing your teeth after every meal.

Je zou er een gewoonte van moeten maken je tanden te poetsen na elke maaltijd.

He began his meal by drinking half a glass of ale.

Hij begon zijn maaltijd met het drinken van een half glas bier.


Gerelateerd aan meal

flour - food - repastmeal - helping - food - flour - matter - dish