Vertaling van bulk

Inhoud:

Engels
Nederlands
bulk, dimension, size, breadth, scale, scope, extent, range {zn.}
omvang
bestek  [o]
grootte
uitgebreidheid [v]
Despite their bulk and weight hippos can swim rapidly.
Ondanks hun omvang en hun gewicht kunnen nijlpaarden snel zwemmen.
On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet of Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language". Its size was modest, its motto ambitious: "For a language…
Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over een "Internationale Taal". Het was bescheiden van omvang, het motto mikte hoog: "…
bulk {zn.}
bulk [m] (de ~)
bulk, majority {zn.}
merendeel [o] (het ~)
hoofdmoot [m] (de ~)
gros [o] (het ~)
bulk, majority {zn.}
meerderheid [v] (de ~)
majoriteit
overmacht [m] (de ~)
In most elections, whichever candidate gets the majority of the votes, wins the election.
In de meeste verkiezingen wint de kandidaat met de meerderheid van de stemmen de verkiezing.
bulk, majority {zn.}
meerderheid

Gerelateerd aan bulk

dimension - size - breadth - scale - scope - extent - range - majoritycargo - component - amount