Vertaling van caution

Inhoud:

Engels
Nederlands
to caution, to warn, to alert {ww.}
waarschuwen 

I caution
you caution
we caution

ik waarschuw
jij waarschuwt
wij waarschuwen
» meer vervoegingen van waarschuwen

I will warn him.
Ik zal hem waarschuwen.
caution {zn.}
voorzichtigheid [v]
behoedzaamheid [v]
caution {zn.}
voorzichtigheid [v]
warning, alert, caveat, caution {zn.}
waarschuwing [v]
No attention was paid to his warning.
Niemand schonk aandacht aan zijn waarschuwing.
Warning: unsupported characters are displayed using the '_' character.
Waarschuwing: niet-ondersteunde tekens worden weergegeven als '_'.
discretion, generalship, prudence, caution {zn.}
voorzichtigheid [v]
omzichtigheid [v]
beleid  [o]
Discretion is the better part of valor.
Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinwinkel.

Gerelateerd aan caution

warn - alert - warning - caveat - discretion - generalship - prudence