Vertaling van child

Inhoud:

Engels
Nederlands
child, young, descendant {zn.}
kind  [o]
jong  [o]
telg [v]
spruit [v]
loot [v]
nakomeling  [m]
afstammeling  [m]
Tom looks young.
Tom ziet jong uit.
The night's still young.
De nacht is nog jong.
child, infant, bairn, kid, youngster {zn.}
kind  [o]
wicht
When the kid wanted the latest PlayStation software, he acted like a spoiled child.
Toen het kind de laatste PlayStation-software wilde, gedroeg hij zich als een verwend kind.
The child painted flowers.
Het kind schilderde bloemen.
child, kid {zn.}
kind [m] (het ~)
loot
spruit [m] (de ~)
koter [m] (de ~)
Kid, don't touch the mirror!
Kind, raak niet aan de spiegel!
The child is dirty.
Het kind is vies.
child, fry, kid, minor, nestling, nipper, shaver, small fry, tiddler, tike, tyke, youngster {zn.}
kind [m] (het ~)
ding
I am an only child.
Ik ben enig kind.
A child needs love.
Een kind heeft liefde nodig.
child, fry, kid, minor, nestling, nipper, shaver, small fry, tiddler, tike, tyke, youngster {zn.}
minderjarige [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The child is dirty.

Het kind is vies.

A child needs love.

Een kind heeft liefde nodig.

The child counted ten.

Het kind telde er tien.

She's just a child.

Ze is maar een kind.

The child painted flowers.

Het kind schilderde bloemen.

The child doesn't cry anymore.

Het kind weent al niet meer.

Tom is a spoiled child.

Tom is een verwend kind.

She bent over the child.

Zij boog zich over het kind.

He behaves like a child.

Hij gedraagt zich als een kind.

I am an only child.

Ik ben enig kind.

He is a spoiled child.

Hij is een verwend kind.

I am no longer a child.

Ik ben geen kind meer.

The child had a pure heart.

Het kind had een zuiver hart.

The child is afraid of the dark.

Het kind is bang in het donker.

Tom is not a lazy child.

Tom is geen lui kind.


Gerelateerd aan child

young - descendant - infant - bairn - kid - youngster - fry - minor - nestling - nipper - shaver - small fry - tiddler - tike - tykerelation - homo - individual