Vertaling van city

Inhoud:

Engels
Nederlands
city, town {zn.}
stad  [v]
plaats  [v]
The sleepy town has been transformed into a bustling city.
De slapende stad is veranderd in een levendige stad.
What a beautiful town!
Wat een prachtige stad!
city, metropolis {zn.}
grote stad
wereldstad [v]
I live in a big city.
Ik woon in een grote stad.
New York is a big city.
New York is een grote stad.
urban, city, metropolitan {bn.}
stads
stads-
stedelijk
city, metropolis, urban center {zn.}
stad [m] (de ~)
What a beautiful city!
Wat een prachtige stad!
Do you like the city?
Bevalt de stad je?

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What a beautiful city!

Wat een prachtige stad!

The city hall is in the center of the city.

Het stadhuis is in het centrum.

Almaty is my favorite city!

Alma-Ata is mijn lievelingsstad!

Berlin is a German city.

Berlijn is een Duitse stad.

I'd like a city map.

Ik zou graag een plattegrond willen hebben.

Naples is a picturesque city.

Napels is een pittoreske stad.

Do you like the city?

Bevalt de stad je?

We think Venice a fascinating city.

Wij vinden Venetië een fascinerende stad.

A cold rain fell over the city.

Er viel een koude regen in de stad.

I know no one in this city.

Ik ken niemand in deze stad.

The city wants to extend the road.

De stad wil de weg verlengen.

The city was bombed by enemy planes.

Vijandelijke vliegtuigen bombardeerden de stad.

I live in a big city.

Ik woon in een grote stad.

I'll show you around the city.

Ik zal je de stad laten zien.

I want to go to the city.

Ik wil naar de stad gaan.


Gerelateerd aan city

town - metropolis - urban - metropolitan - urban centertown - quarter