Vertaling van town

Inhoud:

Engels
Nederlands
town {zn.}
stad  [v]
stadje [o]
plaats  [v]
What a beautiful town!
Wat een prachtige stad!
He lives in a small town near Osaka.
Hij woont in een stadje vlakbij Osaka.
city, town {zn.}
stad  [v]
plaats  [v]
The sleepy town has been transformed into a bustling city.
De slapende stad is veranderd in een levendige stad.
What a beautiful city!
Wat een prachtige stad!
town, township {zn.}
plattelandsgemeente [v] (de ~)
town, township {zn.}
stadsgebied
town, township {zn.}
woonstad
town {zn.}
plaats [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What a beautiful town!

Wat een prachtige stad!

Rome is an Italian town.

Rome is een Italiaanse stad.

It's the talk of the town.

De hele stad weet het.

I don't know anybody in this town.

Ik ken niemand in deze stad.

The town was full of activity.

De stad was erg druk.

He will never visit the town again.

Hij gaat de stad nooit meer bezoeken.

The storm destroyed the whole town.

De storm heeft de hele stad verwoest.

I'm leaving town for a few days.

Ik vertrek voor een aantal dagen.

The town was deserted by its inhabitants.

De stad was verlaten door z'n inwoners.

In ten years our town will change a lot.

In tien jaar zal onze stad sterk veranderen.

There is a very old temple in the town.

Er is een erg oude tempel in de stad.

Do you know the town where he was born?

Weet jij in welk dorp hij geboren is?

He is richer than anyone else in this town.

Hij is rijker dan wie dan ook in deze stad.

His office is located in the center of the town.

Zijn kantoor bevindt zich in het stadscentrum.

What's the difference between a village and a town?

Wat is het verschil tussen een dorp en een stad?


Gerelateerd aan town

city - townshipmunicipality - area - city