Vertaling van area

Inhoud:

Engels
Nederlands
area, acreage {zn.}
gebied  [o]
verspreidingsgebied
oppervlakte
areaal [o]
People living in this area are dying because of the lack of water.
Mensen wonende in dit gebied sterven aan een gebrek aan water.
district, neighbourhood, quarter, area, ward {zn.}
buurt  [v]
stadswijk
wijk 
Last night there was a big fire in the neighbourhood.
Vorige nacht was er een grote brand in de buurt.
region, area, zone, district {zn.}
gebied 
streek
landstreek
regio 
gewest
He knows the area like the back of his hand.
Hij kent de streek op zijn duimpje.
Each time he escaped, he returned to this region.
Iedere keer dat hij ontsnapte keerde hij terug naar dit gebied.
area {zn.}
uitgebreidheid [v] (de ~)
area, country {zn.}
land [o] (het ~)
platteland [o] (het ~)
provincie [v] (de ~)
landouwen [m] (de ~)
landerijen [v] (de ~)
He dwells in the country.
Hij woont op het platteland.
My parents live in the country.
Mijn ouders wonen op het platteland.
area, expanse, surface area {zn.}
oppervlakte [v] (de ~)
oppervlak [o] (het ~)
field, area, district {zn.}
terrein [o]
veld  [o]
land  [o]
area, country {zn.}
land [o] (het ~)
streek [m] (de ~)
gewest [o] (het ~)
regio [m] (de ~)
landstreek [m] (de ~)
gouw
They abandoned their country.
Ze verlieten hun land.
Japan is a rich country.
Japan is een rijk land.
area, country {zn.}
gebied [o] (het ~)
area, region {zn.}
streek [m] (de ~)
area, country {zn.}
terrein [o] (het ~)
area {zn.}
area
area, expanse, surface area {zn.}
deelgebied [o] (het ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It is outside my area of study.

Dat is buiten mijn studiegebied.

He knows the area like the back of his hand.

Hij kent de streek op zijn duimpje.

The number is 932-8647, but I don't know the area code.

Het nummer is 932 85 47, maar ik weet het kengetal niet.

People living in this area are dying because of the lack of water.

Mensen wonende in dit gebied sterven aan een gebrek aan water.

This is by far the best seafood restaurant in this area.

Dit is verreweg het beste zeevruchtenrestaurant in de omgeving.


Gerelateerd aan area

acreage - district - neighbourhood - quarter - ward - region - zone - country - expanse - surface area - fieldarea - size - component - place - arm