Vertaling van code

Inhoud:

Engels
Nederlands
to code, to encode, to encrypt {ww.}
coderen
code {zn.}
code [m]
I like watching Code Lyoko.
Ik kijk graag naar Code Lyoko.
"I believe that the code for Lebanon is 961," the shopkeeper said.
"Ik geloof dat de code voor Libanon 961 is," zei de verkoopster.
code, secret code, cipher {zn.}
geheimschrift [o]
cijfer [o]
code, law, legislation {zn.}
wetboek
All this is included in the new penal code.
Dat alles is in het nieuwe wetboek van strafrecht opgenomen.
These are offences which have existed under the Italian penal code since the 1930s.
Dat zijn misdrijven die het Italiaanse wetboek van strafrecht sinds de jaren dertig voorziet.
regulations, rules, code, protocol {zn.}
reglement
statuut
The government should do away with these regulations.
De overheid zou af moeten doen met dit reglement.
to encrypt, to encode, to code {ww.}

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I like watching Code Lyoko.

Ik kijk graag naar Code Lyoko.

The ZIP code here is 14080-000.

De postcode hier is 14080-000.

"Do you know the country code for Lebanon?" Dima asked.

"Weet u de landcode van Libanon?" vroeg Dima.

"I believe that the code for Lebanon is 961," the shopkeeper said.

"Ik geloof dat de code voor Libanon 961 is," zei de verkoopster.

The number is 932-8647, but I don't know the area code.

Het nummer is 932 85 47, maar ik weet het kengetal niet.

All this is included in the new penal code.

Dat alles is in het nieuwe wetboek van strafrecht opgenomen.

These are offences which have existed under the Italian penal code since the 1930s.

Dat zijn misdrijven die het Italiaanse wetboek van strafrecht sinds de jaren dertig voorziet.

Only three Union countries have included Community fraud in the criminal code.

Binnen de Unie is in slechts drie landen de communautaire fraude in het wetboek van strafrecht opgenomen.

But you know, it would be sad to collect all these sentences, and keep them for ourselves. Because there's so much you can do with them. Which is why Tatoeba is open. Our source code is open. Our data is open.

Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.


Gerelateerd aan code

encode - encrypt - secret code - cipher - law - legislation - regulations - rules - protocol