Vertaling van law

Inhoud:

Engels
Nederlands
law {zn.}
recht
law, juridical, legal {bn.}
juridisch
rechts-
rechtskundig
law, act, statute {zn.}
wet 
Everyone knows the law.
Iedereen kent de wet.
He broke the law.
Hij overtrad de wet.
law, practice of law {zn.}
wet [m] (de ~)
This is a law.
Dit is een wet.
You must observe the law.
Ge moet de wet volgen.
law, law of nature {zn.}
wet [m] (de ~)
wetmatigheid [v] (de ~)
We must keep the law.
We moeten de wet volgen.
law, practice of law {zn.}
rechtenstudie [v] (de ~)
code, law, legislation {zn.}
wetboek
law, practice of law {zn.}
spelregel [m] (de ~)
law, law of nature {zn.}
natuurwet [m] (de ~)
law {zn.}
wet [m] (de ~)
law, practice of law {zn.}
rechtswetenschap [v] (de ~)
rechtsgeleerdheid [v] (de ~)
law, natural law {zn.}
natuurwet
natuurrecht
constabulary, law, police, police force {zn.}
beveiligingsdienst [m] (de ~)
bewakingsdienst
constabulary, law, police, police force {zn.}
politie
wet
prinsemarij
politiemacht [m] (de ~)
politieapparaat [o] (het ~)
politie-apparaat
kit
hermandad
Will the police come?
Zal de politie komen?
Where were the police?
Waar was de politie?
constabulary, law, police, police force {zn.}
politiemacht
constabulary, law, police, police force {zn.}
politiekorps [o] (het ~)
jurisprudence, law {zn.}
wet
wetgeving [v] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Everyone knows the law.

Iedereen kent de wet.

He broke the law.

Hij overtrad de wet.

This is a law.

Dit is een wet.

You must observe the law.

Ge moet de wet volgen.

We must keep the law.

We moeten de wet volgen.

The policeman must say, "It's the law."

De politieagent moet zeggen "Zo luidt de wet."

We ought to obey the law.

We moeten ons aan de wet houden.

The law needs to be amended.

De wet moet verbeterd worden.

We should obey the law no matter what happens.

Wat er ook gebeurt, wij moeten gehoorzamen aan de wet.

It's our duty to always obey the law.

Het is onze plicht om de wet altijd te gehoorzamen.

"LGBT communities around the world are calling you a 'hero', and say that you were framed," Al-Sayib explained. "But the law enforcement agencies are all labeling you as a ruthless murderer. Which one are you, Dima?"

"LGBT-gemeenschappen over de hele wereld noemen je een 'held' en zeggen dat je opzettelijk vals beschuldigd bent," legde Al-Sayib uit. "Maar de ordehandhavingsorganisaties bestempelen je allemaal als een medogenloos moordenaar. Welk van die twee ben je, Dima?"