Vertaling van construction

Inhoud:

Engels
Nederlands
construction, building, structure {zn.}
gebouw [o]
bouw  [m]
opbouw
constructie [v]
The building is under construction.
Het gebouw is op het moment in aanbouw.
Look at that building.
Kijk naar dat gebouw.
construction, men at work {zn.}
werkzaamheden
wegwerkzaamheden
building, construction {zn.}
samenstelling [v]
building, construction {zn.}
gebouw [o]
constructie
bouwsel
perceel [o]
bouwwerk [o]
Look at that tall building.
Moet je dat hoge gebouw zien.
The U.N. building is very impressive.
Het VN-gebouw is zeer indrukwekkend.
building, construction {zn.}
aanbouw  [m]
bouw  [m]
constructie [v]
The bridge is under construction.
De brug is in aanbouw.
The bridge is still under construction.
De brug is nog steeds in aanbouw.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The building is under construction.

Het gebouw is op het moment in aanbouw.

The bridge is under construction.

De brug is in aanbouw.

The bridge is still under construction.

De brug is nog steeds in aanbouw.

In the Netherlands, it is the custom that, when during the construction of a house the highest point has been reached and the roof is ready for tiling, the client treats the construction workers to so-called "tile beer" to celebrate this. A flag is then placed on the ridge of the house. If the client is too stingy to treat, not a flag, but a broom is placed.

In Nederland is het de gewoonte dat, wanneer bij de bouw van een huis het hoogste punt bereikt is en de dakpannen gelegd kunnen worden, de opdrachtgever de bouwvakkers op zogenaamd "pannenbier" trakteert om dit te vieren. Er wordt dan een vlag in de nok van het huis geplaatst. Is de opdrachtgever te gierig om te trakteren, dan wordt geen vlag, maar een bezem geplaatst.


Gerelateerd aan construction

building - structure - men at work