Vertaling van building

Inhoud:

Engels
Nederlands
building {zn.}
bouwwerk [o]
building, construction {zn.}
samenstelling [v]
building {zn.}
bouwwerk [o]
building, construction {zn.}
gebouw [o]
constructie
bouwsel
perceel [o]
bouwwerk [o]
The building is under construction.
Het gebouw is op het moment in aanbouw.
Look at that building.
Kijk naar dat gebouw.
building, construction {zn.}
aanbouw  [m]
bouw  [m]
constructie [v]
The bridge is under construction.
De brug is in aanbouw.
The bridge is still under construction.
De brug is nog steeds in aanbouw.
construction, building, structure {zn.}
gebouw [o]
bouw  [m]
opbouw
constructie [v]
Look at that tall building.
Moet je dat hoge gebouw zien.
The U.N. building is very impressive.
Het VN-gebouw is zeer indrukwekkend.
house, family, household, building {zn.}
huis  [o]
familie  [v]
pand [o]
geslacht  [o]
They spent six months building the house.
Ze zijn zes maanden bezig geweest om het huis te bouwen.
This is their house.
Dit is hun huis.
to build {ww.}
ontwerpen
construeren
to build, to build from wood, to carpenter {ww.}
bouwen 
opbouwen
timmeren

I am building

to build, to construct {ww.}
aanleggen 
bouwen 
construeren

I am building

to put together, to build, to compose, to construct, to draught, to combine, to assemble {ww.}
bijeenvoegen
ineenzetten
samenstellen 

I am building

to build, to mason {ww.}
metselen

I am building


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Look at that building.

Kijk naar dat gebouw.

The building is under construction.

Het gebouw is op het moment in aanbouw.

Look at that tall building.

Moet je dat hoge gebouw zien.

The U.N. building is very impressive.

Het VN-gebouw is zeer indrukwekkend.

They spent six months building the house.

Ze zijn zes maanden bezig geweest om het huis te bouwen.

That's the building where Dad works.

Dat is het gebouw waar papa werkt.

The police have surrounded the building.

De politie heeft het gebouw omsingeld.

Look at the large building over there.

Kijk naar het grote gebouw daar.

The building is one hundred meters high.

Het gebouw is honderd meter hoog.

Well over three thousand people signed to prevent the demolition of this historic building.

Ruim drieduizend mensen hebben hun handtekening gezet om de sloop van dit historische pand tegen te houden.

Tomorrow I'm going to throw a watermelon off the roof of a five-story building just for the hell of it.

Morgen gooi ik voor de lol een watermeloen van het dak van een vijf verdiepingen tellend gebouw.