Vertaling van building

Inhoud:

Engels
Nederlands
building {zn.}
bouwwerk [o]
building, construction {zn.}
aanbouw  [m]
bouw  [m]
constructie [v]
The building is under construction.
Het gebouw is op het moment in aanbouw.
The bridge is under construction.
De brug is in aanbouw.
building, construction {zn.}
gebouw [o]
bouwsel
bouwwerk [o]
perceel [o]
constructie
Look at that building.
Kijk naar dat gebouw.
Look at that tall building.
Moet je dat hoge gebouw zien.
building, construction {zn.}
samenstelling [v]
house, family, household, building {zn.}
huis  [o]
familie  [v]
pand [o]
geslacht  [o]
They spent six months building the house.
Ze zijn zes maanden bezig geweest om het huis te bouwen.
This is their house.
Dit is hun huis.
construction, building, structure {zn.}
gebouw [o]
bouw  [m]
constructie [v]
opbouw
The U.N. building is very impressive.
Het VN-gebouw is zeer indrukwekkend.
That's the building where Dad works.
Dat is het gebouw waar papa werkt.
to build, to mason {ww.}
metselen

I am building

to put together, to build, to compose, to construct, to draught, to combine, to assemble {ww.}
bijeenvoegen
ineenzetten
samenstellen 

I am building

to build {ww.}
construeren
ontwerpen
to build, to build from wood, to carpenter {ww.}
bouwen 
opbouwen
timmeren
His plan is to build a bridge over that river.
Zijn plan is, een brug over die rivier te bouwen.
Our company is planning to build a new chemical plant in Russia.
Ons bedrijf is van plan een nieuwe chemische fabriek te bouwen in Rusland.
to build, to construct {ww.}
aanleggen 
bouwen 
construeren

I am building


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Look at that building.

Kijk naar dat gebouw.

The building is under construction.

Het gebouw is op het moment in aanbouw.

Look at that tall building.

Moet je dat hoge gebouw zien.

The U.N. building is very impressive.

Het VN-gebouw is zeer indrukwekkend.

They spent six months building the house.

Ze zijn zes maanden bezig geweest om het huis te bouwen.

That's the building where Dad works.

Dat is het gebouw waar papa werkt.

The police have surrounded the building.

De politie heeft het gebouw omsingeld.

Look at the large building over there.

Kijk naar het grote gebouw daar.

The building is one hundred meters high.

Het gebouw is honderd meter hoog.

Well over three thousand people signed to prevent the demolition of this historic building.

Ruim drieduizend mensen hebben hun handtekening gezet om de sloop van dit historische pand tegen te houden.

Tomorrow I'm going to throw a watermelon off the roof of a five-story building just for the hell of it.

Morgen gooi ik voor de lol een watermeloen van het dak van een vijf verdiepingen tellend gebouw.