Vertaling van dirty

Inhoud:

Engels
Nederlands
dirty, filthy, soiled, unclean, nasty {bn.}
morsig
onrein
smerig
vies 
vuil
vunzig
goor
vuns
to soil, to contaminate, to dirty, to pollute {ww.}
vuilmaken
verontreinigen 
bevuilen 
bezoedelen
bevlekken

I dirty
you dirty
we dirty

ik maak vuil
jij maakt vuil
wij maken vuil
» meer vervoegingen van vuilmaken

dirty, soiled, unclean {bn.}
ba
vies
smerig
vuil
onrein
dirty {bn.}
vunzig
vuns
to begrime, to bemire, to colly, to dirty, to grime, to soil {ww.}
bevuilen
vuilmaken

I dirty
you dirty
we dirty

ik bevuil
jij bevuilt
wij bevuilen
» meer vervoegingen van bevuilen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Dirty

Vuil

The child is dirty.

Het kind is vies.

Mary's shoes are dirty.

Mary's schoenen zijn vies.

He's a dirty old man.

Hij is een vieze ouwe man.

She gave me a dirty look.

Ze wierp me een vuile blik toe.

She wanted to wash the dirty clothes.

Ze wou de vuile kleren wassen.

My clothes were dirty with oil.

Mijn kleren waren vuil van de olie.

Mother was afraid I would get dirty.

Moeder was bang dat ik vies zou worden.

Tom didn't want to do their dirty work.

Tom wilde hun vuile werk niet doen.

"No," Dima replied. "To help me buy this Armani. I'm dirty, remember?"

"Nee," antwoordde Dima, "om me te helpen deze Armani te kopen. Ik ben smerig, weet je nog?"

"You'll get your clothes dirty." "No worries. They weren't very clean in the first place."

"Je kleren worden nog vies." "Geeft niet. Ze waren toch al niet echt schoon."


Gerelateerd aan dirty

filthy - soiled - unclean - nasty - soil - contaminate - pollute - begrime - bemire - colly - grimedirty - alter