Vertaling van duplicate

Inhoud:

Engels
Nederlands
to duplicate {ww.}
zich verdubbelen
to duplicate, to multiply, to stencil {ww.}
verveelvoudigen
multipliceren

I duplicate
you duplicate
we duplicate

ik verveelvoudig
jij verveelvoudigt
wij verveelvoudigen
» meer vervoegingen van verveelvoudigen

duplicate {zn.}
duplicaat [o]
duplicate {zn.}
duplicaat [o]
to double, to duplicate {ww.}
verdubbelen
nasynchroniseren

I duplicate
you duplicate
we duplicate

ik verdubbel
jij verdubbelt
wij verdubbelen
» meer vervoegingen van verdubbelen

to copy, to duplicate, to reproduce {ww.}
namaken
kopiëren
nabootsen 
afdrukken 

I duplicate
you duplicate
we duplicate

ik maak na
jij maakt na
wij maken na
» meer vervoegingen van namaken

to double, to duplicate {ww.}
verdubbelen

I duplicate
you duplicate
we duplicate

ik verdubbel
jij verdubbelt
wij verdubbelen
» meer vervoegingen van verdubbelen

to double, to duplicate {ww.}
dubbelvouwen

I duplicate
you duplicate
we duplicate

ik vouw dubbel
jij vouwt dubbel
wij vouwen dubbel
» meer vervoegingen van dubbelvouwen

to double, to duplicate {ww.}
doubleren
redupliceren
verdubbelen

I duplicate
you duplicate
we duplicate

ik doubleer
jij doubleert
wij doubleren
» meer vervoegingen van doubleren

to double, to duplicate, to reduplicate, to repeat, to replicate {ww.}
itereren
overdoen
herhalen

I duplicate
you duplicate
we duplicate

ik itereer
jij itereert
wij itereren
» meer vervoegingen van itererenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

"Walakum-us-Salam, Al-Sayib!" Dima replied, but raised the volume on his phone this time, so as to avoid making this a duplicate sentence. "What are you up to these days?"

"Walakoem-oes-salaam, Al-Sayib!" antwoordde Dima, maar zette het geluid van zijn telefoon deze keer wat harder, om te voorkomen dat dit een dubbele zin zou worden. "Wat doe jij tegenwoordig?"

After listening to an Arabic song for twenty seconds this time - for if he listened for ten this would be a duplicate sentence - Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"

Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"


Gerelateerd aan duplicate

multiply - stencil - double - copy - reproduce - reduplicate - repeat - replicateincrease - fold - manifold - work