Vertaling van during

Inhoud:

Engels
Nederlands
during, in the act of {vz.}
gedurende
onder 
bij 
tijdens
while, whereas, during {vw.}
terwijl 
gedurende
on the occasion of, during {vz.}
bij gelegenheid van
in geval van

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's rude to talk during a concert.

Het is onbeleefd tijdens een concert te praten.

He snored loudly during his sleep.

Tijdens zijn slaap snurkte hij luid.

During winter I sleep with two blankets.

In de winter slaap ik onder twee dekens.

I had toxemia during my pregnancy.

Tijdens mijn zwangerschap had ik bloedvergiftiging.

I met her during my stay in Mexico.

Ik heb haar ontmoet tijdens mijn verblijf in Mexico.

‘Trasianka’ will be equalized with Belarusian language during the census.

Tijdens de volkstelling zal "Trasjanka" gelijkgesteld worden aan Wit-Russisch.

He has been working during the whole day.

Hij heeft de hele dag lang gewerkt.

I'm going to work during the spring vacation.

Ik ga werken tijdens de krokusvakantie.

I worked in a post office during the summer vacation.

In de zomervakantie heb ik op een postkantoor gewerkt.

Almost all workers refused to work during the night.

Bijna alle werknemers weigerden te werken tijdens de nacht.

During the Stalinist era, prisoners at concentration camps became slaves in service of the state.

In het Stalinistische tijdperk werden gevangenen in concentratiekampen slaven in dienst van de staat.

He scored a goal during overtime.

Hij maakte een doelpunt tijdens de verlenging.

During his seven years in Japan, he studied Japanese in earnest.

In de zeven jaar die hij in Japan doorgebracht heeft, heeft hij ernstig Japans gestudeerd.

I slept a little during lunch break because I was so tired.

Ik heb tijdens de lunchpauze een tukje gedaan omdat ik erg moe was.

As far as I am aware, there were no problems during the first semester.

Voor zover ik weet waren er geen problemen tijdens het eerste semester.


Gerelateerd aan during

in the act of - while - whereas - on the occasion of