Vertaling van while

Inhoud:

Engels
Nederlands
while, whereas, during {vw.}
terwijl 
gedurende
time, while, period {zn.}
tijd 
poos
We go fishing once in a while.
We gaan van tijd tot tijd vissen.
Yes, it happens from time to time.
Ja, het gebeurt van tijd tot tijd.
patch, piece, spell, while {zn.}
wijl
poos [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

While I breathe, I hope.

Zolang ik adem, hoop ik.

Do not read while walking.

Niet lezen tijdens het lopen.

Strike while the iron is hot.

Men moet het ijzer smeden wanneer het heet is.

I was reading a book while walking.

Ik las een boek tijdens het wandelen.

I play tennis once in a while.

Ik tennis af en toe.

It takes a while to relax.

Het duurt even om zich te ontspannen.

While resting, he listens to music.

Terwijl hij rust, luistert hij naar muziek.

I fell asleep while watching TV.

Ik viel in slaap terwijl ik tv keek.

Let's take a rest for a while.

Laten wij even rusten.

I guess I'll stay a while.

Ik denk dat ik een tijdje zal blijven.

While napping, I had a strange dream.

Ik had een rare droom terwijl ik een uiltje aan het knappen was.

Don't talk to him while he's driving.

Niet tegen hem praten terwijl hij rijdt.

Please eat it while it's still hot.

Eet nu het nog warm is, alsjeblieft.

He stayed here for a while.

Hij is hier een tijdje gebleven.

He stood there for a while.

Hij stond daar een tijdje.


Gerelateerd aan while

whereas - during - time - period - patch - piece - spelltime