Vertaling van period

Inhoud:

Engels
Nederlands
period, term {zn.}
tijdvak
periode  [v]
dot, period, point, spot, locus, moment, question, full stop, stop {zn.}
punt 
stip
spikkel
oog  [o]
I agreed with him on that point.
Ik was het op dat punt met hem eens.
In the Netherlands, it is the custom that, when during the construction of a house the highest point has been reached and the roof is ready for tiling, the client treats…
In Nederland is het de gewoonte dat, wanneer bij de bouw van een huis het hoogste punt bereikt is en de dakpannen gelegd kunnen worden, de opdrachtgever de bouwvakkers…
age, epoch, era, period, time {zn.}
tijdperk
tijdsgewricht
We are in the era of atomic energy.
We zijn in het tijdperk van de atoomenergie.
During the Stalinist era, prisoners at concentration camps became slaves in service of the state.
In het Stalinistische tijdperk werden gevangenen in concentratiekampen slaven in dienst van de staat.
time, while, period {zn.}
tijd 
poos
We go fishing once in a while.
We gaan van tijd tot tijd vissen.
Yes, it happens from time to time.
Ja, het gebeurt van tijd tot tijd.
duration, period, timeframe, timescale {zn.}
tijdsduur


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

At what age did you get your first period?

Op welke leeftijd hadt ge uw eerste regels?

At what age did you have your first period?

Op welke leeftijd hadt ge uw eerste regels?

I will stay here for a short period.

Ik blijf hier niet lang.


Gerelateerd aan period

term - dot - point - spot - locus - moment - question - full stop - stop - age - epoch - era - time - while - duration