Vertaling van epoch

Inhoud:

Engels
Nederlands
age, epoch, era, period, time {zn.}
tijdperk
tijdsgewricht
We are in the era of atomic energy.
We zijn in het tijdperk van de atoomenergie.
During the Stalinist era, prisoners at concentration camps became slaves in service of the state.
In het Stalinistische tijdperk werden gevangenen in concentratiekampen slaven in dienst van de staat.
epoch, era {zn.}
era


Gerelateerd aan epoch

age - era - period - timetime unit