Vertaling van age

Inhoud:

Engels
Nederlands
to age {ww.}
verouderen

I age
you age
we age

ik verouder
jij veroudert
wij verouderen
» meer vervoegingen van verouderen

to age {ww.}
verschalen
verslaan 

I age
you age
we age

ik versla
jij verslaat
wij verslaan
» meer vervoegingen van verslaan

age {zn.}
leeftijd [m]
ouderdom  [m]
He died of old age two years ago.
Hij stierf van ouderdom twee jaar geleden.
Mary lied about her age.
Mary heeft gelogen over haar leeftijd.
age, epoch, era, period, time {zn.}
tijdperk
tijdsgewricht
We are in the era of atomic energy.
We zijn in het tijdperk van de atoomenergie.
During the Stalinist era, prisoners at concentration camps became slaves in service of the state.
In het Stalinistische tijdperk werden gevangenen in concentratiekampen slaven in dienst van de staat.
old age, age {zn.}
hoge ouderdom
old age, age {zn.}
ouderdom 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We're of an age.

We zijn even oud.

What is your age?

Hoe oud bent u?

What's your age?

Hoe oud bent u?

Mary lied about her age.

Mary heeft gelogen over haar leeftijd.

Mr White is about my age.

Meneer White is ongeveer van mijn leeftijd.

Mary looks terrific for her age.

Mary ziet er geweldig uit voor haar leeftijd.

In the modern age, humans are detached.

In deze moderne tijd zijn de mensen afstandelijk.

She is lying about her age.

Ze liegt over haar leeftijd;

The girl is small for her age.

Het meisje is klein voor haar leeftijd.

He died at the age of seventy.

Hij is gestorven op de leeftijd van zeventig jaar.

You must take his age into account.

Je moet rekening houden met zijn leeftijd.

All the boys are the same age.

Al de jongens zijn even oud.

We live in the atomic age.

We leven in het atoomtijdperk.

People of your age often have this problem.

Mensen van je leeftijd hebben vaak dit probleem.

He's about the same age as you are.

Hij is ongeveer even oud als jij.


Gerelateerd aan age

epoch - era - period - time - old age