Vertaling van point

Inhoud:

Engels
Nederlands
point, mark {zn.}
punt 
I agreed with him on that point.
Ik was het op dat punt met hem eens.
In the Netherlands, it is the custom that, when during the construction of a house the highest point has been reached and the roof is ready for tiling, the client treats…
In Nederland is het de gewoonte dat, wanneer bij de bouw van een huis het hoogste punt bereikt is en de dakpannen gelegd kunnen worden, de opdrachtgever de bouwvakkers…
to point, to repoint {ww.}
invoegen
strijken
voegen

I point
you point
we point

ik voeg in
jij voegt in
wij voegen in
» meer vervoegingen van invoegen

to point, to sharpen, to taper {ww.}
instrijken

I point
you point
we point

ik strijk in
jij strijkt in
wij strijken in
» meer vervoegingen van instrijken

to point, to sharpen, to taper {ww.}
aanpunten
bijpunten
scherpen
punten

I point
you point
we point

ik punt aan
jij punt aan
wij punten aan
» meer vervoegingen van aanpunten

question, inquiry, issue, point, query, inquiry {zn.}
vraag [v]
kwestie [v]
That's a good question.
Goeie vraag.
I have a question.
Ik heb een vraag.
peak, point, summit, tip, apex, highlight, zenith, acme {zn.}
top
punt 
tip
spits 
neus
topje [o]
piek [v]
The summit of the mountain is covered with snow.
De top van de berg is bedekt met sneeuw.
The view from the summit is very nice.
Het uitzicht vanaf de top is erg mooi.
electric socket, socket, point, wall-plug {zn.}
stopcontact
mof
dot, period, point, spot, locus, moment, question, full stop, stop {zn.}
punt 
stip
spikkel
oog  [o]
to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
stevenen

I point
you point
we point

ik steven
jij stevent
wij stevenen
» meer vervoegingen van stevenen

to charge, to level, to point {ww.}
landmeten

I point
you point
we point

ik meet land
jij meet land
wij meten land
» meer vervoegingen van landmeten

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
loodsen

I point
you point
we point

ik loods
jij loodst
wij loodsen
» meer vervoegingen van loodsen

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
nawijzen

I point
you point
we point

ik wijs na
jij wijst na
wij wijzen na
» meer vervoegingen van nawijzen

to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen

I point
you point
we point

ik wijs
jij wijst
wij wijzen
» meer vervoegingen van wijzen

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
aansturen

I point
you point
we point

ik stuur aan
jij stuurt aan
wij sturen aan
» meer vervoegingen van aansturen

to bespeak, to betoken, to indicate, to point, to signal {ww.}
wijzen
duiden

I point
you point
we point

ik wijs
jij wijst
wij wijzen
» meer vervoegingen van wijzen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
sturen

I point
you point
we point

ik stuur
jij stuurt
wij sturen
» meer vervoegingen van sturen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
vestigen

I point
you point
we point

ik vestig
jij vestigt
wij vestigen
» meer vervoegingen van vestigen

to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
spreken

I point
you point
we point

ik spreek
jij spreekt
wij spreken
» meer vervoegingen van spreken

to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
aanwijzen

I point
you point
we point

ik wijs
jij wijst
wij wijzen
» meer vervoegingen van wijzen

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
richten

I point
you point
we point

ik richt
jij richt
wij richten
» meer vervoegingen van richten

to charge, to level, to point {ww.}
richten
mikken

I point
you point
we point

ik richt
jij richt
wij richten
» meer vervoegingen van richten

to luff, to point {ww.}
oploeven

I point
you point
we point

ik loef op
jij loeft op
wij loeven op
» meer vervoegingen van oploeven

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
beogen

I point
you point
we point

ik beoog
jij beoogt
wij beogen
» meer vervoegingen van beogen

to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
attenderen

I point
you point
we point

ik wijs
jij wijst
wij wijzen
» meer vervoegingen van wijzen

Could you show me the way to the port?
Kunt u mij de weg naar de haven wijzen?
to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
stevenen

I point
you point
we point

ik steven
jij stevent
wij stevenen
» meer vervoegingen van stevenen

to luff, to point {ww.}
loeven

I point
you point
we point

ik loef
jij loeft
wij loeven
» meer vervoegingen van loevenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I agreed with him on that point.

Ik was het op dat punt met hem eens.

I have a ball-point pen, but I want another.

Ik heb een balpen, maar ik wil er nog één.

From my personal point of view, his opinion is right.

Volgens mij heeft hij gelijk.

This is the key point. It's now or never.

Dit is het beslissende moment. Het is nu of nooit.

My patience has come to the breaking point.

Mijn geduld raakt op.

I'll come straight to the point. You're fired.

Ik val maar meteen met de deur in huis. Je bent ontslagen.

Some Japanese are shy even to the point of appearing rude.

Sommige Japanners zijn zo verlegen dat ze onbeleefd lijken.

If anyone was to ask what the point of the story is, I really don't know.

Mocht iemand vragen waar het in het verhaal om gaat, zou ik het echt niet weten.

Using Esperanto with him, I sense that we both are at the same level, at least from a linguistic point of view.

Als ik Esperanto gebruik met hem, voel ik dat we beiden op hetzelfde peil staan, tenminste als we dat zien uit het oogpunt van taal.

I wish I could care more about my grades but it seems that, at a certain point of my life, I decided it wouldn't be so important anymore.

Ik zou willen dat mijn cijfers me meer konden schelen, maar het lijkt erop dat ik op een gegeven moment in mijn leven besloten heb dat die niet zo belangrijk meer zouden zijn.

Using Esperanto with him, I feel that we are both at the same level, at least from a lingual point of view.

Als ik Esperanto gebruik met hem, voel ik dat we beiden op hetzelfde peil staan, tenminste als we dat zien uit het oogpunt van taal.

In the Netherlands, it is the custom that, when during the construction of a house the highest point has been reached and the roof is ready for tiling, the client treats the construction workers to so-called "tile beer" to celebrate this. A flag is then placed on the ridge of the house. If the client is too stingy to treat, not a flag, but a broom is placed.

In Nederland is het de gewoonte dat, wanneer bij de bouw van een huis het hoogste punt bereikt is en de dakpannen gelegd kunnen worden, de opdrachtgever de bouwvakkers op zogenaamd "pannenbier" trakteert om dit te vieren. Er wordt dan een vlag in de nok van het huis geplaatst. Is de opdrachtgever te gierig om te trakteren, dan wordt geen vlag, maar een bezem geplaatst.


Gerelateerd aan point

mark - repoint - sharpen - taper - question - inquiry - issue - query - peak - summit - tip - apex - highlight - zenith - acmeclear up - fill - apply - point - whet - encounter - accompany - deride - argue - drive - entail - control - direct - assure - gesticulate - turn - adjust - navigate - assay - endeavor - inform - bear down on - go - sail