Vertaling van tip

Inhoud:

Engels
Nederlands
to tip {ww.}
een gratificatie geven
tip, gratuity {zn.}
fooi  [v]
drinkgeld [o]
douceurtje [o]
to bend, to incline, to tilt, to tip {ww.}
doen overhellen
neigen
buigen

I tip
you tip
we tip

ik neig
jij neigt
wij neigen
» meer vervoegingen van neigen

to pour, to scatter, to shed, to tip {ww.}
vergieten
storten
plengen
schenken 
gieten

I tip
you tip
we tip

ik vergiet
jij vergiet
wij vergieten
» meer vervoegingen van vergieten

to dump, to pour, to pour out, to tip {ww.}
storten
strooien 

I tip
you tip
we tip

ik stort
jij stort
wij storten
» meer vervoegingen van storten

to stoop, to lean, to slant, to slope, to tip {ww.}
aflopen 
buigen
hellen
overhellen
zich bukken

I tip
you tip
we tip

ik loop af
jij loopt af
wij lopen af
» meer vervoegingen van aflopen

dump, refuse dump, rubbish tip, tip {zn.}
stortplaats
end, tip, extremity {zn.}
einde  [o]
uiterste deel
uiteinde
This is the end.
Dit is het einde.
That was the end of the class.
Dit was het einde van de les.
hint, tip {zn.}
tip
dump, refuse dump, rubbish tip, tip {zn.}
stortplaats
peak, point, summit, tip, apex, highlight, zenith, acme {zn.}
piek [v]
topje [o]
neus
punt 
spits 
tip
top


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's on the tip of my tongue.

Het ligt op het puntje van mijn tong.

The tip of the spear was dipped in a deadly poison.

De top van de speer was gedrenkt in een dodelijk vergif.

The words themselves are on the tip of my tongue, but I just can't say it.

De woorden zelf liggen op het puntje van mijn tong, maar ik kan het maar niet zeggen.


Gerelateerd aan tip

gratuity - bend - incline - tilt - pour - scatter - shed - dump - pour out - stoop - lean - slant - slope - refuse dump - rubbish tip