Vertaling van sharpen

Inhoud:

Engels
Nederlands
to sharpen, to whet, to quicken {ww.}
scherpen
wetten
slijpen
aanzetten
May I sharpen my pencil?
Mag ik mijn potlood scherpen?
to purse, to sharpen {ww.}
spitsen
puntig maken
to sharpen {ww.}
scherpen
to focalise, to focalize, to focus, to sharpen {ww.}
focussen
to point, to sharpen, to taper {ww.}
instrijken
to point, to sharpen, to taper {ww.}
scherpen
punten
bijpunten
aanpunten
to focalise, to focalize, to focus, to sharpen {ww.}
focussen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

May I sharpen my pencil?

Mag ik mijn potlood scherpen?

It's the first time I sharpen my knives.

Het is de eerste maal dat ik mijn messen slijp.

The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.

26 september is de Europese Dag van de Talen. De Raad van Europa wil de aandacht toespitsen op het veeltalig erfgoed van Europa, de meertaligheid van de maatschappij bevorderen en de burgers aanmoedigen talen te leren. Tatoeba als gemakkelijk bruikbaar leermiddel en als levendige gemeenschap ondersteunt op een zeer praktische manier het leren van en de waardering voor talen.


Gerelateerd aan sharpen

whet - quicken - purse - focalise - focalize - focus - point - taperdrill - address - apply - point - whet - adjust