Vertaling van focus

Inhoud:

Engels
Nederlands
to focus {ww.}
scherp stellen
instellen 

I focus
you focus
we focus

ik stel in
jij stelt in
wij stellen in
» meer vervoegingen van instellen

focus {zn.}
focus [m]
haard [m]
brandpunt [o]
to concentrate, to focus {ww.}
zich concentreren 
focus {zn.}
beeldscherpte [m] (de ~)
to center, to centre, to concentrate, to focus, to pore, to rivet {ww.}
concentreren

I focus
you focus
we focus

ik concentreer
jij concentreert
wij concentreren
» meer vervoegingen van concentreren

Turn off the television. I can't concentrate.
Zet de televisie uit. Ik kan me niet concentreren.
to focalise, to focalize, to focus, to sharpen {ww.}
focussen

I focus
you focus
we focus

ik focus
jij focust
wij focussen
» meer vervoegingen van focussen

to center, to centre, to concentrate, to focus, to pore, to rivet {ww.}
richten

I focus
you focus
we focus

ik richt
jij richt
wij richten
» meer vervoegingen van richten

to concenter, to concentre, to focalise, to focalize, to focus {ww.}
toespitsen

I focus
you focus
we focus

ik spits toe
jij spitst toe
wij spitsen toe
» meer vervoegingen van toespitsen

to focalise, to focalize, to focus, to sharpen {ww.}
focussen

I focus
you focus
we focus

ik focus
jij focust
wij focussen
» meer vervoegingen van focussen

focal point, focus {zn.}
focus [m] (de/het ~)
brandpunt [o] (het ~)
centering, direction, focal point, focus, focusing, focussing {zn.}
scherpstelling
focal point, focus, nidus {zn.}
infectiehaard