Vertaling van centre

Inhoud:

Engels
Nederlands
centre {zn.}
binnenste  [o]
centrum  [o]
middelpunt 
average, mean, middle, centre, midst {zn.}
midden
middelmaat
Germany is in the middle of Europe.
Duitsland ligt in het midden van Europa.
The professor gave a lecture on the Middle East.
De professor hield een college over het Midden-Oosten.
to center, to centre, to concentrate, to focus, to pore, to rivet {ww.}
concentreren
Turn off the television. I can't concentrate.
Zet de televisie uit. Ik kan me niet concentreren.
center, centre, midpoint {zn.}
middelpunt [o] (het ~)
to center, to centre {ww.}
concentreren
center, centre {zn.}
centrum [o] (het ~)
middelpunt [o] (het ~)
The city hall is in the center of the city.
Het stadhuis is in het centrum.
Downtown (city center)
In het centrum
center, centre, midpoint {zn.}
midden [o] (het ~)
middenstuk
middengedeelte
middelstuk
The Alps are in the center of Europe.
De Alpen liggen in het midden van Europa.
We sat in the center of the room.
We zaten in het midden van de kamer.
center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum {zn.}
ziel [v] (de ~)
center, centre {zn.}
centrum [o] (het ~)
Market Square is the historic centre of the city.
Het Marktplein is het historische centrum van de stad.
to center, to centre, to concentrate, to focus, to pore, to rivet {ww.}
richten
center, centre, eye, heart, middle {zn.}
kern [m] (de ~)
hart [o] (het ~)
to center, to centre {ww.}
centreren
center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum {zn.}
kern [m] (de ~)
essentialia
essentie [v] (de ~)
grond
hoofdpunt [o] (het ~)
hoofdzaak [m] (de ~)
hypostase
kernpunt
kwintessens [m] (de ~)
zwaartepunt [o] (het ~)
wezen [o] (het ~)
primaat [o] (het ~)
substantie [v] (de ~)
center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum {zn.}
brandpunt [o] (het ~)
zenuwcentrum [o] (het ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Market Square is the historic centre of the city.

Het Marktplein is het historische centrum van de stad.

The truth is at the centre of a universe of which no one knows the borders.

De waarheid ligt in het midden van een heelal waarvan niemand de grenzen kent.


Gerelateerd aan centre

average - mean - middle - midst - center - concentrate - focus - pore - rivet - midpoint - core - essence - gist - heart - heart and soulbusy - cerebrate - point - accumulate - center - component - establishment - inside - charge