Vertaling van heart

Inhoud:

Engels
Nederlands
heart {zn.}
hart [o]
His heart is broken.
Zijn hart is gebroken.
My heart is painful.
Mijn hart doet pijn.
core, kernel, nucleus, pit, gist, heart, nub, pith, stone {zn.}
pit [v]
kern  [v]
heart, pump, ticker {zn.}
hart [o] (het ~)
tikkertje
tikker
rikketik [m] (de ~)
The heart serves to pump blood.
Het hart dient om bloed te pompen.
Open your heart.
Open je hart.
heart {zn.}
hart
You have no heart.
Je hebt geen hart.
Who has captured his heart?
Wie heeft zijn hart gestolen?
center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum {zn.}
ziel [v] (de ~)
center, centre, eye, heart, middle {zn.}
hart [o] (het ~)
kern [m] (de ~)
Far from eye far from heart.
Uit het oog, uit het hart.
center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum {zn.}
primaat [o] (het ~)
substantie [v] (de ~)
zwaartepunt [o] (het ~)
wezen [o] (het ~)
kernpunt
kwintessens [m] (de ~)
hoofdzaak [m] (de ~)
hypostase
hoofdpunt [o] (het ~)
grond
essentie [v] (de ~)
essentialia
kern [m] (de ~)
center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum {zn.}
zenuwcentrum [o] (het ~)
brandpunt [o] (het ~)
bosom, heart {zn.}
binnenste [o] (het ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

His heart is broken.

Zijn hart is gebroken.

My heart is painful.

Mijn hart doet pijn.

Open your heart.

Open je hart.

Don't lose heart.

Houd de moed erin!

You have no heart.

Je hebt geen hart.

She has a heart disease.

Ze heeft een hartkwaal.

I had a heart attack.

Ik heb een hartaanval gehad.

Who has captured his heart?

Wie heeft zijn hart gestolen?

Her son's death broke Mary's heart.

De dood van haar zoon brak Mary's hart.

The heart is located in the chest.

Het hart bevindt zich in de borst.

The students learned this poem by heart.

De studenten leerden dit gedicht uit hun hoofd.

Far from eye far from heart.

Uit het oog, uit het hart.

I must learn this poem by heart.

Ik moet dit gedicht van buiten leren.

Let's learn this poem by heart.

Laten we dit gedicht uit ons hoofd leren.

"You broke my heart", said Mary.

"Je hebt mijn hart gebroken", zei Mary.


Gerelateerd aan heart

core - kernel - nucleus - pit - gist - nub - pith - stone - pump - ticker - center - centre - essence - heart and soul - inwardnessorgan - flesh - center - inside - component - feeling - atrium - cardiac muscle