Vertaling van stone

Inhoud:

Engels
Nederlands
stone, gem, gemstone {zn.}
edelsteen [m]
to stone {ww.}
ontpitten
to stone {ww.}
stenigen
stone {zn.}
steen  [o]
A stone does not float.
Een steen drijft niet.
I cannot lift this stone.
Ik kan deze steen niet oppakken.
to stone {ww.}
stenigen
core, kernel, nucleus, pit, gist, heart, nub, pith, stone {zn.}
pit [v]
kern  [v]
clay, earthen, stone {bn.}
aarden 
klei-
van klei
metalled, stone, stony {bn.}
kei-
keislag-
stenen
stenig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

A stone does not float.

Een steen drijft niet.

I cannot lift this stone.

Ik kan deze steen niet oppakken.

That child threw a stone at the dog.

Dat kind wierp een steen naar de hond.

Who could melt that stone heart of yours?

Wie zou dat stenen hart van jou kunnen doen smelten?

Please move this stone from here to there.

Verplaats alsjeblieft deze steen van hier naar daar.

The boy threw a stone at the frog.

De jongen gooide een steen naar de kikker.

When they woke up they saw a stone lying next to them.

Toen ze wakker werden zagen ze een steen naast zich liggen.

What is written on the stone could not have been put there without reason.

Wat op de steen staat kan daar niet zonder reden zijn geschreven.

If you paint it yellow, you'll kill two birds with one stone: it'll stand out, and you'll save money because you can use paint you already have.

Als je het geel verft, sla je twee vliegen in één klap: én het valt goed op, én je bespaart geld omdat je verf kunt gebruiken die je al in huis hebt.


Gerelateerd aan stone

gem - gemstone - core - kernel - nucleus - pit - gist - heart - nub - pith - clay - earthen - metalled - stony