Vertaling van middle

Inhoud:

Engels
Nederlands
middle, middle voice {zn.}
medium
average, mean, middle, medium {bn.}
doorsnee
gemiddeld
middelbaar
midden-
average, mean, middle, centre, midst {zn.}
midden
middelmaat
Germany is in the middle of Europe.
Duitsland ligt in het midden van Europa.
The professor gave a lecture on the Middle East.
De professor hield een college over het Midden-Oosten.
in-between, mediate, middle {bn.}
tussenliggend
intermediair
tussengelegen
center, centre, eye, heart, middle {zn.}
hart [o] (het ~)
kern [m] (de ~)
Far from eye far from heart.
Uit het oog, uit het hart.
His heart is broken.
Zijn hart is gebroken.
center, halfway, middle, midway {bn.}
half
tweede


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Germany is in the middle of Europe.

Duitsland ligt in het midden van Europa.

The middle finger is the longest.

De middelvinger is de langste.

The professor gave a lecture on the Middle East.

De professor hield een college over het Midden-Oosten.

He fainted in the middle of his speech.

Hij viel in het midden van zijn toespraak flauw.

The tiger laid in the middle of the cage.

De tijger lag in het midden van de kooi.

The hand has five fingers: the thumb, the index finger, the middle finger, the ring finger, and the pinky.

De hand heeft vijf vingers: duim, wijsvinger, middelvinger, ringvinger en pink.

Fork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.

Mensen die met een vork eten, wonen voornamelijk in Europa, Noord-Amerika en Latijns Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Oost-Azië, en mensen die met hun vingers eten wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.


Gerelateerd aan middle

middle voice - average - mean - medium - centre - midst - in-between - mediate - center - eye - heart - halfway - midwaymendacious - inside - discriminatory