Vertaling van east

Inhoud:

Engels
Nederlands
east, eastward, eastwards {bw.}
oostwaarts
naar het oosten
east {zn.}
oosten [o]
My room faces east.
Mijn kamer kijkt uit op het oosten.
The professor gave a lecture on the Middle East.
De professor hield een college over het Midden-Oosten.
east, orient {zn.}
Oriënt [m] (de/het ~)
Orient, East {eigenn.}
Oriënt
Oosten
due east, e, east, eastward {zn.}
oosten [o] (het ~)
The sun rises in the east and sets in the west.
De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen.
Cultures of the East and the West meet together in this country.
Culturen uit het Oosten en het Westen ontmoeten elkaar in dit land.
due east, e, east, eastward {zn.}
oosten [o] (het ~)
Khabarovsk is among the largest cities of the Russian Far East.
Chabarovsk is één van de grootste steden in het verre oosten van Rusland.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

My room faces east.

Mijn kamer kijkt uit op het oosten.

The professor gave a lecture on the Middle East.

De professor hield een college over het Midden-Oosten.

The 1950s are characterized through a cold war between east and west.

De jaren 1950 worden overheerst door een koude oorlog tussen Oost en West.

The sun rises in the east and sets in the west.

De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen.

Cultures of the East and the West meet together in this country.

Culturen uit het Oosten en het Westen ontmoeten elkaar in dit land.

Khabarovsk is among the largest cities of the Russian Far East.

Chabarovsk is één van de grootste steden in het verre oosten van Rusland.

Fork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.

Mensen die met een vork eten, wonen voornamelijk in Europa, Noord-Amerika en Latijns Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Oost-Azië, en mensen die met hun vingers eten wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.

Most people who eat with a fork live in Europe, North America, and South America; people who eat with chop sticks live in Africa, the Near East, Indonesia, and India.

Het merendeel van de mensen die met een vork eten, woont in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Afrika, in het Nabije Oosten, in Indonesië en in India.


Gerelateerd aan east

eastward - eastwards - orient - Orient - East - due east - edry land - compass point - place