Vertaling van engine

Inhoud:

Engels
Nederlands
engine, motor {zn.}
motor
Tom started the engine.
Tom startte de motor.
The motor does not function properly.
De motor werkt niet goed.
engine, locomotive {zn.}
locomotief  [v]
engine, machine {zn.}
machine  [v]
This machine generates electricity.
Deze machine produceert elektriciteit.
What a wonderful machine!
Wat een geweldige machine!
engine, locomotive, locomotive engine, railway locomotive {zn.}
loc
locomotief [m] (de ~)
engine {zn.}
motor [m] (de ~)
The engine doesn't function properly.
De motor werkt niet goed.
The engine would not start.
De motor wou niet starten.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Tom started the engine.

Tom startte de motor.

The engine doesn't function properly.

De motor werkt niet goed.

The engine would not start.

De motor wou niet starten.

Something is wrong with the engine.

Er is iets mis met de motor.

How can I start the engine?

Hoe kan ik de motor starten?

The car's engine broke down on the way.

De motor van de auto ging onderweg stuk.

If you pressed that button, the engine would stop.

De motor stopt als je op die knop drukt.

You should check the engine coolant level regularly.

Je moet het niveau van de koelvloeistof in de motor regelmatig controleren.

In addition, the heat coming from the engine to the coolant and from the coolant to the radiator is reduced.

Bovendien wordt de warmte die van de motor naar het koelmiddel en van het koelmiddel naar de radiator gaat, verminderd.


Gerelateerd aan engine

motor - locomotive - machine - locomotive engine - railway locomotivevehicle - machine - railroad train - block