Vertaling van block

Inhoud:

Engels
Nederlands
to block, to clog, to stop up, to choke, to congest, to fill, to plug, to stuff, to tamp, to stop, to stopper {ww.}
stoppen 
volstoppen
verstoppen
toestoppen
dichtmaken
dichten

I block
you block
we block

ik stop
jij stopt
wij stoppen
» meer vervoegingen van stoppen

You should stop drinking.
Je moet stoppen met drinken.
I couldn't stop Tom.
Ik kon Tom niet stoppen.
to block, to bar, to corner, to freeze {ww.}
vastzetten
blokkeren

I block
you block
we block

ik zet vast
jij zet vast
wij zetten vast
» meer vervoegingen van vastzetten

block, bloc, boulder, chunk, unit {zn.}
blok  [o]
Dumb as a block of wood.
Dom als een blok hout.
block, negative, cliché {zn.}
negatief 
cliché [o]
His reply was negative.
Zijn antwoord was negatief.
His answer was negative.
Zijn antwoord was negatief.
to bar, to obstruct, to dam, to exclude, to block, to stem {ww.}
versperren
stuwen
afsluiten 
belemmeren 
afdammen

I block
you block
we block

ik versper
jij verspert
wij versperren
» meer vervoegingen van versperren

to block, to close up, to impede, to jam, to obstruct, to obturate, to occlude {ww.}
stremmen

I block
you block
we block

ik strem
jij stremt
wij stremmen
» meer vervoegingen van stremmen

to block, to freeze, to immobilise, to immobilize {ww.}
blokkeren
bevriezen

I block
you block
we block

ik blokkeer
jij blokkeert
wij blokkeren
» meer vervoegingen van blokkeren

to block, to close up, to impede, to jam, to obstruct, to obturate, to occlude {ww.}
verstopping [v] (de ~)

I block

to block, to deflect, to parry {ww.}
pareren

I block
you block
we block

ik pareer
jij pareert
wij pareren
» meer vervoegingen van pareren

to block, to close up, to impede, to jam, to obstruct, to obturate, to occlude {ww.}
verstoppen
verstopt

I block
you block
we block

ik verstop
jij verstopt
wij verstoppen
» meer vervoegingen van verstoppen

to block, to blockade, to embarrass, to hinder, to obstruct, to stymie, to stymy {ww.}
belemmeren
bemoeilijken
impediëren
stuiten
remmen

I block
you block
we block

ik belemmer
jij belemmert
wij belemmeren
» meer vervoegingen van belemmeren

to block, to close up, to impede, to jam, to obstruct, to obturate, to occlude {ww.}
versperren
blokkeren

I block
you block
we block

ik versper
jij verspert
wij versperren
» meer vervoegingen van versperren

to block {ww.}
onderscheppen
scheppen

I block
you block
we block

ik onderschep
jij onderschept
wij onderscheppen
» meer vervoegingen van onderscheppen

to bar, to barricade, to block, to block off, to block up, to blockade, to stop {ww.}
barricaderen

I block
you block
we block

ik barricadeer
jij barricadeert
wij barricaderen
» meer vervoegingen van barricaderenGerelateerd aan block

clog - stop up - choke - congest - fill - plug - stuff - tamp - stop - stopper - bar - corner - freeze - bloc - boulderblock - take away - keep - close - assay