Vertaling van entire

Inhoud:

Engels
Nederlands
entire, overall, whole, integral, global, outright, stark, thorough {bn.}
compleet 
gans 
heel 
geheel 
vol 
volkomen
volslagen
undivided, entire, whole {bn.}
onverdeeld


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The entire city was without electricity.

Heel de stad zit zonder elektriciteit.

Today I love the entire world.

Vandaag hou ik van de hele wereld.

I almost understood the entire thing!

Ik begreep het bijna helemaal!

This mountain is snow-covered the entire year.

Deze berg is het hele jaar door bedekt met sneeuw.

We spent the entire day in Yoyogi Park.

We hebben de hele dag in het Yogogipark doorgebracht.

I spent the entire day on the beach.

Ik bracht de hele dag door aan het strand.

Hope is a little voice whispering "maybe" when it seems the entire world is shouting "no"!

Hoop is een zachte stem die "misschien" fluistert, als de hele wereld "nee!" lijkt te roepen.

For the first time in his life, Yuka finished reading an entire book in English.

Voor de eerste keer in zijn leven las Yuka een Engels boek uit.

Whoever thinks: "These days, everyone speaks English" or "The entire world speaks English" without asking what portion of the global population it is that speaks English, and how well they can speak it, is someone who does not want to see the reality in front of their eyes.

Wie denkt: "vandaag de dag spreekt iedereen Engels" of "de hele wereld spreekt Engels" zonder te vragen welk deel van de wereldbevolking Engels spreekt, en wat het niveau van hun taalkundige vaardigheid is, wilt de waarheid niet onder ogen zien.


Gerelateerd aan entire

overall - whole - integral - global - outright - stark - thorough - undivided