Vertaling van famous

Inhoud:

Engels
Nederlands
famous {bn.}
befaamd 
beroemd 
gevierd
roemruchtig
vermaard 
wijdvermaard
famous, renowned {bn.}
alom bekend
befaamd 
beroemd 
vermaard 
welbekend
famous, glorious {bn.}
beroemd 
glorierijk
glorieus
roemrijk
roemruchtig
roemvol
famous, distinguished, renowned {bn.}
beroemd 
gerenommeerd
gevierd
vermaard 
celebrated, famed, notable, renowned, illustrious, noted, famous, far-famed {bn.}
beroemd
befaamd
gerenommeerd
gereputeerd
illuster
roemrucht
roemruchtig
vermaard
fameus
celebrated, famed, famous, far-famed, illustrious, notable, noted, renowned {bn.}
hooggeacht
hooggeëerd
hooggeschat
hooggewaardeerd
veelgeprezen
celebrated, famed, famous, far-famed, illustrious, notable, noted, renowned {bn.}
welbekend
bekend

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

My sister is famous.

Mijn zuster is beroemd.

He became famous.

Hij werd beroemd.

This house is famous.

Dit huis is beroemd.

Picasso is a famous artist.

Picasso is een beroemd kunstenaar.

Ireland is famous for lace.

Ierland staat bekend om zijn kant.

Perhaps he'll never become famous.

Misschien zal hij wel nooit beroemd worden.

He's a famous Japanese popstar.

Hij is een bekende Japanse popster.

His pictures are very famous.

Zijn beelden zijn erg beroemd.

I don't want to be famous.

Ik wil niet beroemd zijn.

Everyone wants to meet you. You're famous!

Iedereen wil je ontmoeten, je bent beroemd!

Mary is a famous pop star.

Mary is een beroemde popster.

The sayings of Confucius are famous.

De uitspraken van Confucius zijn beroemd.

Valencia is famous for its unusual architecture.

Valencia is beroemd om zijn opmerkelijke architectuur.

He looked at historically famous locations.

Hij keek naar historisch beroemde locaties.

He shook hands with the famous singer.

Hij schudde de hand van de beroemde zanger.


Gerelateerd aan famous

renowned - glorious - distinguished - celebrated - famed - notable - illustrious - noted - far-famedcelebrated - redoubtable