Vertaling van forever

Inhoud:

Engels
Nederlands
forever, for ever, perpetually {bw.}
eeuwig 
voor eeuwig
always, ever, forever, invariably, permanently, perpetually, aye {bw.}
altijd 
immer
steeds 
altoos

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He left Africa forever.

Hij heeft Afrika voorgoed verlaten.

Forever we will change, forever we will learn.

Altijd zullen we veranderen, altijd zullen we leren.

She'll love her husband forever.

Zij zal voor altijd van haar echtgenoot houden.

After all, nothing remains forever.

Per slot van rekening blijft niets eeuwig bestaan.

Humans were never meant to live forever.

Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.

It would take forever for me to explain everything.

Ik zou een eeuwigheid bezig zijn om alles uit te leggen.

You must realize that prosperity does not last forever.

Je moet begrijpen dat welvaart niet eeuwig duurt.

All at once, I was forced to take an attitude that would change my life forever.

Plotseling was ik genoodzaakt een gedrag aan te nemen dat mijn leven voorgoed zou veranderen.

He who seeketh horse or wife without flaws, may forsake his work and bear in mind that bed and stable forever empty he will keep.

Wie soeckt Peert of Wijf sonder gebreecken, die magh het werck wel laten steecken en bedencken dat hij bed en stal voor eeuwigh ledigh houden sal.


Gerelateerd aan forever

for ever - perpetually - always - ever - invariably - permanently - aye