Vertaling van glad

Inhoud:

Engels
Nederlands
glad, happy, joyful, joyous, delighted, jolly, gleeful {bn.}
blij 
verblijd
verheugd 
opgetogen
opgewekt
vrolijk
beaming, glad {bn.}
dolblij
reuzeblij
stralend
vreugdedronken
zielsblij
verguld

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm glad I was there.

Ik ben blij dat ik er was.

I'm glad to hear that.

Dat hoor ik graag.

I'm glad to see you again.

Het verheugt me je terug te zien.

I'm glad I met you today.

Ik ben blij dat ik je vandaag ontmoet heb.

I'm glad I've finally caught you.

Ik ben blij dat ik je eindelijk heb gevangen.

I'm glad to see you back.

Het doet mij plezier dat ge terug zijt.

He would be glad to hear that.

Hij zou blij zijn dat te horen.

I'm glad I was able to help you last week.

Ik ben blij dat ik kon u helpen vorige week.

I am very glad to be out of high school.

Ik ben heel blij dat ik uit de middelbare school ben.

My wife will be glad to see you, too.

Mijn vrouw zal ook blij zijn u te zien.


Gerelateerd aan glad

happy - joyful - joyous - delighted - jolly - gleeful - beamingcheery