Vertaling van industry

Inhoud:

Engels
Nederlands
industry {zn.}
industrie  [v]
nijverheid [v]
Detroit is famous for its car industry.
Detroit is voor zijn auto-industrie beroemd.
industry, diligence, application {zn.}
vlijt
ijver
naarstigheid [v]
Frugality with diligence builds houses like castles.
Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen.
industry, manufacture {zn.}
industrie [v] (de ~)
nijverheid [v] (de ~)
industry {zn.}
industrie [v] (de ~)
industrietak [m] (de ~)
diligence, industriousness, industry {zn.}
bedrijvigheid [v] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Detroit is famous for its car industry.

Detroit is voor zijn auto-industrie beroemd.

I hear Latin music is taking the music industry by storm this year.

Ik hoor dat Latijnse muziek furore maakt in de muziekindustrie dit jaar.


Gerelateerd aan industry

diligence - application - manufacture - industriousnesssector - activity