Vertaling van application

Inhoud:

Engels
Nederlands
application {zn.}
applicatie  [v]
application, employment, use {zn.}
toepassing [v]
aanwending [v]
application {zn.}
toevoeging  [v]
application, employment, use {zn.}
aanwending [v]
toepassing [v]
application form, application {zn.}
aanmeldingsformulier [o]
attachment, application {zn.}
aanhechting [v]
application form, form of application, application {zn.}
aanvraagformulier  [o]
request, application, appeal, bid, petition, plea {zn.}
verzoek 
vraag [v]
aanzoek [o]
aanvraag  [v]
I will accept his request.
Ik zal zijn verzoek accepteren.
She turned down my request.
Ze wees mijn verzoek af.
industry, diligence, application {zn.}
vlijt
ijver
naarstigheid [v]
Frugality with diligence builds houses like castles.
Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen.
claim, pretention, application {zn.}
aanspraak  [v]
claim [m]
pretentie [v]