Vertaling van isn't it

Inhoud:

Engels
Nederlands
isn't it, isn't that so, or not {spreekw.}
is het niet
nietwaar
of niet

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Great weather, isn't it?

Lekker weertje hè?

That's my CD, isn't it?

Dat is toch mijn CD?

That's an amazing distance, isn't it?

Dat is een ongelofelijke afstand, nietwaar?

It's very hot today, isn't it?

Het is vandaag erg warm, toch?

It's kind of difficult to see in the dark, isn't it?

Het is vrij lastig om in het donker te zien, is het niet?

"Hippopotomonstrosesquipedaliophobia is quite a long word, isn't it?" "Yes, but do you know what it means?" "Actually, I don't." "It means fear of long words." "How ironic."

"Hippopotomonstrosesquipedaliofobie is een lang woord, hè?" "Ja, maar weet je wat het betekent?" "Nee, eigenlijk niet." "Het betekent angst voor lange woorden." "Wat ironisch."


Gerelateerd aan isn't it

isn't that so - or not