Vertaling van later

Inhoud:

Engels
Nederlands
later, later on {bw.}
later
later, posterior, ulterior {bn.}
eerstkomend
aanstaand
aanstaande
komend
aankomend
rear, later, after, back {bn.}
achter-
after, afterward, afterwards, later, later on, subsequently {bw.}
later

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

May I call later?

Kan ik later terugbellen?

Let's check it later.

Laten we daar later naar kijken.

Let's discuss that problem later.

Laten we dat probleem later bespreken.

We'll talk about it later.

We zullen er later over praten.

I'll call you back later.

Ik bel je later terug.

I'll call you later today.

Ik bel je later vandaag.

His mother died four years later.

Zijn moeder stierf vier jaar later.

He will regret it sooner or later.

Vroeg of laat zal hij er spijt van krijgen.

The war began three years later.

De oorlog begon drie jaar later.

He came back home three days later.

Hij kwam drie dagen later terug thuis.

He came back two days later.

Hij kwam twee dagen later weer terug.

He came home three hours later.

Drie uur later kwam hij terug thuis.

He went home three hours later.

Hij ging drie uur later naar huis.

Could you call again later please?

Zou je misschien later kunnen terugbellen?

He died a few hours later.

Hij stierf enkele uren later.


Gerelateerd aan later

later on - posterior - ulterior - rear - after - back - afterward - afterwards - subsequentlyposterior