Vertaling van listening

Inhoud:

Engels
Nederlands
to listen, to listen to {ww.}
luisteren 
beluisteren 
toeluisteren
toehoren
aanhoren
My hobby is to listen to music.
Mijn hobby is muziek beluisteren.
You ought to listen to your mother.
Je zou naar je moeder moeten luisteren.
hearing, listening {zn.}
luisterzitting
hoorzitting [v] (de ~)
to listen {ww.}
luisteren
toehoren
Let's listen.
Laten we luisteren.
Children don't always listen to their parents.
Kinderen luisteren niet altijd naar hun ouders.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm listening.

Ik luister.

He was listening to music.

Hij was naar muziek aan het luisteren.

I like listening to music.

Ik luister graag naar muziek.

He pretended not to be listening.

Hij deed alsof hij niet luisterde.

I'm listening to Björk's latest song.

Ik luister naar het nieuwste liedje van Björk.

Nobody was listening to the speech.

Niemand luisterde naar de speech.

Her only pleasure is listening to music.

Haar enige genoegen is naar muziek te luisteren.

I often study while listening to music.

Vaak leer ik terwijl ik naar muziek luister.

I am listening to country music.

Ik luister countrymuziek.

I wasn't listening to the radio.

Ik was niet naar de radio aan het luisteren.

I'm sick of listening to her complaints.

Ik ben het beu om naar haar gezaag te luisteren.

My hobby is listening to music.

Mijn hobby is muziek beluisteren.

Are you listening to me at all?

Luistert gij eigenlijk wel naar mij?

I like listening to music, and playing music even more.

Muziek beluisteren doe ik graag, en muziek spelen nog liever.

I like listening to the music, jazz music above all.

Ik luister graag naar muziek, naar jazzmuziek boven alles.


Gerelateerd aan listening

listen - listen to - hearingsession - hear - interpret