Vertaling van maybe

Inhoud:

Engels
Nederlands
maybe, perhaps, possibly, mayhap, perchance {bw.}
misschien 
mogelijk
mogelijkerwijs
soms
wellicht 
maybe, mayhap, peradventure, perchance, perhaps, possibly {bw.}
ook
mede
tevens

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Maybe we can talk.

Misschien kunnen we praten.

Maybe it will snow.

Misschien gaat het sneeuwen.

Maybe it's too late.

Misschien is het te laat.

Maybe Tom likes you.

Misschien houdt Tom van jou.

Maybe he was ill.

Misschien was hij ziek.

Maybe he liked the idea.

Misschien vond hij het wel een goed idee.

Yes. No. Maybe. I don't know.

Ja. Nee. Misschien. Ik weet het niet.

Maybe this world is another planet's Hell.

Misschien is deze wereld wel de hel van een andere planeet.

Maybe I left it on the table.

Misschien heb ik het op tafel laten liggen.

She's never said that, maybe you're mistaken.

Zij heeft dat nooit gezegd, misschien vergis je je!

Maybe it will be exactly the same for him.

Misschien is het voor hem wel precies zo.

Maybe I'll just give up soon and take a nap instead.

Het kan dat ik zo meteen opgeef en in plaats hiervan een dutje ga doen.

"Bonanza" is not about bananas. Or maybe it is. It's a famous western series.

"Bonanza" gaat niet over bananen. Of toch? Het is een bekende westernreeks.

Maybe I am unhappy, but I don't intend to kill myself.

Ik mag dan wel ongelukkig zijn, maar ik ben niet van plan mezelf te doden.

Maybe you should wear a mask.

Misschien moet jij dan een mondkapje opzetten.


Gerelateerd aan maybe

perhaps - possibly - mayhap - perchance - peradventure