Vertaling van perhaps

Inhoud:

Engels
Nederlands
maybe, perhaps, possibly, mayhap, perchance {bw.}
misschien 
mogelijk
mogelijkerwijs
soms
wellicht 
maybe, mayhap, peradventure, perchance, perhaps, possibly {bw.}
ook
mede
tevens

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Perhaps he missed the train.

Misschien heeft hij de trein gemist.

Perhaps he'll never become famous.

Misschien zal hij wel nooit beroemd worden.

Could you perhaps translate that for me?

Kun je dat misschien vertalen voor mij?

Perhaps it will rain in the afternoon.

Misschien regent het vanmiddag.

The question is perhaps too complex for you.

De vraag is misschien te ingewikkeld voor jou.

Perhaps we could go next week.

Mischien kunnen we volgende week gaan.

Sometimes I wonder if this world is just in someone's head, and he dreams us all into existence. Perhaps it's even me.

Soms vraag ik me af of deze wereld er alleen in iemands hoofd is, en hij ons allemaal tot bestaan droomt. Misschien ben ik het zelfs wel.


Gerelateerd aan perhaps

maybe - possibly - mayhap - perchance - peradventure