Vertaling van mine

Inhoud:

Engels
Nederlands
to mine {ww.}
ondermijnen

I mine
you mine
we mine

ik ondermijn
jij ondermijnt
wij ondermijnen
» meer vervoegingen van ondermijnen

mine
de mijne
het mijne
mine {zn.}
mijn 
This car is mine.
Dit is mijn auto.
It's for a friend of mine.
Het is voor één van mijn vrienden.
mine {zn.}
mijn 
Winter is the most favorite season of mine.
De winter is mijn lievelingsseizoen.
My uncle's car is faster than mine.
De auto van mijn oom is sneller dan de mijne.
to mine {ww.}
gewinnen
winnen

I mine
you mine
we mine

ik gewin
jij gewint
wij gewinnen
» meer vervoegingen van gewinnen

mine {zn.}
mijn [m] (de ~)
On arriving at the station, I called a friend of mine.
Eenmaal op het station aangekomen, belde ik mijn vriend op.
mine {zn.}
mijn [m] (de ~)
mine {zn.}
zeemijn [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The book is mine.

Het boek is van mij.

This book is mine.

Dit boek is van mij.

This sentence is mine.

Deze zin is van mij.

This handbag is mine.

Deze handtas is van mij.

This dog is mine.

Deze hond is van mij.

This hat is mine.

Deze hoed is van mij.

The bicycle is mine.

Deze fiets is van mij.

This car is mine.

Dit is mijn auto.

His car is similar to mine.

Zijn auto lijkt op die van mij.

He's an old friend of mine.

Hij is een oude vriend van mij.

Here is your dog. Where is mine?

Hier is je hond. Waar is de mijne?

Your shoes are here. Where are mine?

Uw schoenen zijn hier. Waar zijn de mijne?

Tom is a friend of mine.

Tom is een vriend van mij.

My uncle's car is faster than mine.

De auto van mijn oom is sneller dan de mijne.

The pencil which writes well is mine.

De potlood die goed schrijft is van mij.


Gerelateerd aan mine

acquire - bomb - mine - shaft