Vertaling van moon

Inhoud:

Engels
Nederlands
moon {zn.}
maan  [v]
The moon shines at night.
De maan schijnt 's nachts.
The moon was mirrored in the lake.
De maan weerspiegelde in het meer.
lunar month, lunation, moon, synodic month {zn.}
lunatie

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The moon shines at night.

De maan schijnt 's nachts.

The moon was mirrored in the lake.

De maan weerspiegelde in het meer.

The moon revolves around the earth.

De maan draait rond de aarde.

The moon was above the horizon.

De maan stond boven de horizon.

Tomorrow, he will land on the moon.

Morgen landt hij op de maan.

What a fine moon we have tonight!

Wat is de maan vanavond mooi!

The moon moves around the earth.

De maan draait rond de aarde.

The satellite is in orbit around the moon.

De satelliet bevindt zich in een baan om de maan.

In the name of the moon, we'll punish you!

We zullen je straffen in de naam van de Maan!

Do you think mankind will someday colonize the Moon?

Denk je dat de mensen op een dag de maan zullen koloniseren?

On the moon I would weigh only fifteen kilos.

Op de maan zou ik maar vijftien kilo wegen.

The earth is a lot larger than the moon.

De aarde is een stuk groter dan de maan.

The astronauts went up to the moon in a rocket.

De astronauten gingen naar de maan in een raket.

The day will come when we can travel to the moon.

De dag waarop we naar de maan reizen zal komen.

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.

Iedereen is een maan en heeft een donkere zijde die hij nooit aan iemand laat zien.


Gerelateerd aan moon

lunar month - lunation - synodic monthperiod