Vertaling van peace

Inhoud:

Engels
Nederlands
peace {zn.}
vrede 
vree
Peace be with you!
Vrede zij met u!
Love and Peace.
Liefde en vrede.
peace {zn.}
vrede [m] (de ~)
vredigheid
pax
Rest in peace.
Rust in vrede.
We live in peace.
We leven in vrede.
pacification, peace, peace treaty {zn.}
vrede [m] (de ~)
vredesakkoord [o] (het ~)
vredestraktaat
vredesverdrag [o] (het ~)
We were longing for peace.
We verlangden naar vrede.
ataraxis, heartsease, peace, peace of mind, peacefulness, repose, serenity {zn.}
sereniteit [v] (de ~)
zielenrust [m] (de ~)
gemoedsrust [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Peace be with you!

Vrede zij met u!

Give peace a chance.

Geef de vrede een kans.

Love and Peace.

Liefde en vrede.

Rest in peace.

Rust in vrede.

We live in peace.

We leven in vrede.

We were longing for peace.

We verlangden naar vrede.

The whole nation wants peace.

De hele natie wil vrede.

May he rest in peace!

Moge hij rusten in vrede!

An olive branch symbolizes peace.

Een olijftak symboliseert vrede.

The peace talks begin this week.

De vredesonderhandelingen beginnen deze week.

Only peace can save the world.

Enkel vrede kan de wereld redden.

As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.

Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.


Gerelateerd aan peace

pacification - peace treaty - ataraxis - heartsease - peace of mind - peacefulness - repose - serenityquiet - convention - calmness