Vertaling van quiet

Inhoud:

Engels
Nederlands
to allay, to appease, to calm, to pacify, to quiet, to quieten, to soothe, to still, to assuage {ww.}
verslaan 
tot rust brengen
sussen
temmen
stillen

I quiet
you quiet
we quiet

ik versla
jij verslaat
wij verslaan
» meer vervoegingen van verslaan

to appease, to calm, to quiet, to soothe, to still, to quiten, to tranquilize, to assuage {ww.}
kalmeren
geruststellen 
bedaren

I quiet
you quiet
we quiet

ik kalmeer
jij kalmeert
wij kalmeren
» meer vervoegingen van kalmeren

Music has charms to soothe the savage beast.
Muziek heeft de charme om een wild beest te kalmeren.
calm, quiet, quiescent, docile, still {bn.}
bedaard 
kalm
rustig 
stil 
calm, quiet, silence {zn.}
stilte
kalmte
rust
rustigheid [v]
The men looked at Jessie in silence.
De mannen keken Jessie in stilte aan.
The bird's cry broke the silence of the woods.
Het geschreeuw van de vogel verbrak de stilte van het bos.
calm, tranquil, leisurely, quiet, restful, still {bn.}
bedaard 
gerust
kalm
rustig 
to hush, to pipe down, to quiesce, to quiet, to quiet down, to quieten {ww.}
verstillen

I quiet
you quiet
we quiet

ik verstil
jij verstilt
wij verstillen
» meer vervoegingen van verstillen

to calm, to calm down, to lull, to quiet, to quieten, to still, to tranquilize, to tranquillise, to tranquillize {ww.}
sussen
kalmeren
apaiseren

I quiet
you quiet
we quiet

ik sus
jij sust
wij sussen
» meer vervoegingen van sussenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Keep quiet.

Houd je rustig.

We kept them quiet.

We hielden hen stil.

Please keep quiet.

Houd je alsjeblieft rustig.

Be quiet, all of you.

Wees stil, allemaal.

It was a quiet winter evening.

Het was een rustige winteravond.

The children were being very quiet.

De kinderen waren erg stil.

It's not allowed to be quiet here.

Hier mag je niet stil zijn.

I dream of a quiet life in the country.

Ik droom van een rustig leven op het platteland.

When I'm home alone, the house is too quiet.

Als ik alleen thuis ben, is het te stil in huis.

You must keep quiet for a few days.

Ge moet u enkele dagen stil houden.

Young Martin spent a fairly quiet childhood in Atlanta, Georgia.

De kleine Martin had een rustige kindertijd in Atlanta, Georgia.


Gerelateerd aan quiet

allay - appease - calm - pacify - quieten - soothe - still - assuage - quiten - tranquilize - quiescent - docile - silence - tranquil - leisurelydecrease - act upon