Vertaling van calm

Inhoud:

Engels
Nederlands
calm, quiet, quiescent, docile, still {bn.}
bedaard 
kalm
rustig 
stil 
calm, composition {zn.}
vredigheid [v]
calm, tranquil, leisurely, quiet, restful, still {bn.}
bedaard 
gerust
kalm
rustig 
calm, quiet, silence {zn.}
stilte
rustigheid [v]
rust
kalmte
The men looked at Jessie in silence.
De mannen keken Jessie in stilte aan.
The bird's cry broke the silence of the woods.
Het geschreeuw van de vogel verbrak de stilte van het bos.
to calm, to calm down, to chill out, to cool it, to cool off, to settle down, to simmer down {ww.}
dimmen
afkoelen
bedaren
kalmeren

I calm
you calm
we calm

ik dim
jij dimt
wij dimmen
» meer vervoegingen van dimmen

to calm, to calm down, to lull, to quiet, to quieten, to still, to tranquilize, to tranquillise, to tranquillize {ww.}
apaiseren
sussen
kalmeren

I calm
you calm
we calm

ik apaiseer
jij apaiseert
wij apaiseren
» meer vervoegingen van apaiseren

to allay, to appease, to calm, to pacify, to quiet, to quieten, to soothe, to still, to assuage {ww.}
tot rust brengen
sussen
stillen
temmen
verslaan 

I calm
you calm
we calm

ik sus
jij sust
wij sussen
» meer vervoegingen van sussen

to appease, to calm, to quiet, to soothe, to still, to quiten, to tranquilize, to assuage {ww.}
kalmeren
bedaren
geruststellen 

I calm
you calm
we calm

ik kalmeer
jij kalmeert
wij kalmeren
» meer vervoegingen van kalmeren

Music has charms to soothe the savage beast.
Muziek heeft de charme om een wild beest te kalmeren.
serene, untroubled, calm, clear, fine, peaceful, placid, unruffled {bn.}
helder 
onbezorgd
sereen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

After a storm comes a calm.

Na regen komt zonneschijn.

Calm down, and everything will be OK in the end.

Doe rustig aan, en alles komt wel weer in orde.