Vertaling van silence

Inhoud:

Engels
Nederlands
silence {zn.}
verstomming [v]
silence, hush {zn.}
stilte
stilzwijgen
rust
The men looked at Jessie in silence.
De mannen keken Jessie in stilte aan.
The bird's cry broke the silence of the woods.
Het geschreeuw van de vogel verbrak de stilte van het bos.
calm, quiet, silence {zn.}
stilte
kalmte
rust
rustigheid [v]
to hush, to shush, to silence {ww.}
doen zwijgen
tot zwijgen brengen
de mond snoeren
secrecy, secretiveness, silence {zn.}
geheimdoenerij
geheimzinnigdoenerij
to hush, to hush up, to quieten, to shut up, to silence, to still {ww.}
afhameren
secrecy, secretiveness, silence {zn.}
discretie
geheimhouding [v] (de ~)
to hush, to hush up, to quieten, to shut up, to silence, to still {ww.}
afhameren
quiet, silence {zn.}
antigeluid
rust [m] (de ~)
stilte [v] (de ~)
secrecy, secretiveness, silence {zn.}
silentium

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Silence gives consent.

Wie zwijgt, stemt toe.

Admission by silence.

Wie zwijgt, stemt toe.

I interpreted your silence as consent.

Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.

Speech is silver, silence is golden.

Spreken is zilver, zwijgen is goud.

The men looked at Jessie in silence.

De mannen keken Jessie in stilte aan.

The bird's cry broke the silence of the woods.

Het geschreeuw van de vogel verbrak de stilte van het bos.

I think it strange that Alice should keep silence for such a long time.

Ik vind het vreemd dat Alice zich zo lang stil houdt.


Gerelateerd aan silence

hush - calm - quiet - shush - secrecy - secretiveness - hush up - quieten - shut up - stillaffectation - cut - effort - event - blackball - quiet