Vertaling van shut up

Inhoud:

Engels
Nederlands
to lock up, to shut up {ww.}
wegbergen
insluiten
opsluiten
wegsluiten
to close, to shut, to adjourn {ww.}
dichtdoen
dichtmaken
sluiten 
toedoen

I shut
you shut
we shut

ik doe dicht
jij doet dicht
wij doen dicht
» meer vervoegingen van dichtdoen

to lock, to lock away, to lock in, to lock up, to put away, to shut away, to shut up {ww.}
opsluiten
kooien
insluiten
to hush, to hush up, to quieten, to shut up, to silence, to still {ww.}
afhameren
to lock, to lock away, to lock in, to lock up, to put away, to shut away, to shut up {ww.}
wegsluiten
to lock, to lock away, to lock in, to lock up, to put away, to shut away, to shut up {ww.}
schuilhouden
verschuilen
verstoppen
to be quiet, to belt up, to button up, to clam up, to close up, to dummy up, to keep mum, to shut up {ww.}
dichtklappen
dichtslaan
to lock, to lock away, to lock in, to lock up, to put away, to shut away, to shut up {ww.}
sluiten
to exclude, to keep out, to shut, to shut out {ww.}
weren

I shut
you shut
we shut

ik weer
jij weert
wij weren
» meer vervoegingen van weren

to close, to shut {ww.}
afsluiten

I shut
you shut
we shut

ik sluit af
jij sluit af
wij sluiten af
» meer vervoegingen van afsluiten

to close, to shut {ww.}
sluiten
toedoen [o] (het ~)
dichtdoen
dichtmaken
dichten

I shut
you shut
we shut

ik sluit
jij sluit
wij sluiten
» meer vervoegingen van sluiten

It is too late to shut the stable-door after the horse has bolted.
Het is te laat om de staldeur te sluiten als het paard inmiddels al is weggelopen.
would you be so kind to close the window?
Wilt ge zo goed zijn het venster te sluiten?
to close, to shut {ww.}
dichtgaan

they shut
he/she/it shut
they shut

zij gaan dicht
hij/zij/het ging dicht
zij gingen dicht
» meer vervoegingen van dichtgaan

to close, to shut {ww.}
sluiten

I shut
you shut
we shut

ik sluit
jij sluit
wij sluiten
» meer vervoegingen van sluiten

to close, to shut {ww.}
luiken

I shut
you shut
we shut

ik luik
jij luikt
wij luiken
» meer vervoegingen van luiken


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

"Shut up," he whispered.

"Zwijg," fluisterde hij.

Shut up and listen, kid.

Zwijg en luister, jongen!

Do me a favour and shut up.

Doe mij een plezier en zwijg.

"Huh?" Dima didn't understand. "But isn't this Al-Sayib? And aren't you drinking Fanta and telling noobs to shut up?"

"Hè?" Dima begreep het niet. "Maar spreek ik niet met Al-Sayib? En ben je geen Fanta aan het drinken en noobs aan het vertellen dat ze hun kop moeten houden?"

"Drinking Fanta and telling noobs to shut up," Al-Sayib replied, taking a sip of the aforementioned Fanta. "Wait, who is this?"

"Fanta drinken en noobs vertellen dat ze hun kop moeten houden," antwoordde Al-Sayib, terwijl hij een slokje van de eerdergenoemde Fanta nam. "Wacht even, met wie spreek ik?"


Gerelateerd aan shut up

lock up - close - shut - adjourn - lock - lock away - lock in - put away - shut away - hush - hush up - quieten - silence - still - be quietbound - lay - cut - archive - conceal - hush - keep - close - process - change - move