Vertaling van shut up

Inhoud:

Engels
Nederlands
to lock up, to shut up {ww.}
wegsluiten
opsluiten
wegbergen
insluiten
to close, to shut, to adjourn {ww.}
dichtdoen
dichtmaken
sluiten 
toedoen

I shut
you shut
we shut

ik doe dicht
jij doet dicht
wij doen dicht
» meer vervoegingen van dichtdoen

to lock, to lock away, to lock in, to lock up, to put away, to shut away, to shut up {ww.}
verschuilen
verstoppen
schuilhouden
to hush, to hush up, to quieten, to shut up, to silence, to still {ww.}
afhameren
to lock, to lock away, to lock in, to lock up, to put away, to shut away, to shut up {ww.}
kooien
insluiten
opsluiten
to lock, to lock away, to lock in, to lock up, to put away, to shut away, to shut up {ww.}
sluiten
to lock, to lock away, to lock in, to lock up, to put away, to shut away, to shut up {ww.}
wegsluiten
to be quiet, to belt up, to button up, to clam up, to close up, to dummy up, to keep mum, to shut up {ww.}
dichtslaan
dichtklappen
to hush, to hush up, to quieten, to shut up, to silence, to still {ww.}
afhameren
to close, to shut {ww.}
dichtgaan

they shut
he/she/it shut
they shut

zij gaan dicht
hij/zij/het ging dicht
zij gingen dicht
» meer vervoegingen van dichtgaan

to close, to shut {ww.}
dichtmaken
dichtdoen
sluiten
toedoen [o] (het ~)
dichten

I shut
you shut
we shut

ik maak dicht
jij maakt dicht
wij maken dicht
» meer vervoegingen van dichtmaken

to close, to shut {ww.}
sluiten

I shut
you shut
we shut

ik sluit
jij sluit
wij sluiten
» meer vervoegingen van sluiten

to close, to shut {ww.}
afsluiten

I shut
you shut
we shut

ik sluit af
jij sluit af
wij sluiten af
» meer vervoegingen van afsluiten

to exclude, to keep out, to shut, to shut out {ww.}
weren

I shut
you shut
we shut

ik weer
jij weert
wij weren
» meer vervoegingen van weren

to close, to shut {ww.}
luiken

I shut
you shut
we shut

ik luik
jij luikt
wij luiken
» meer vervoegingen van luiken


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

"Shut up," he whispered.

"Zwijg," fluisterde hij.

Shut up and listen, kid.

Zwijg en luister, jongen!

Do me a favour and shut up.

Doe mij een plezier en zwijg.

"Huh?" Dima didn't understand. "But isn't this Al-Sayib? And aren't you drinking Fanta and telling noobs to shut up?"

"Hè?" Dima begreep het niet. "Maar spreek ik niet met Al-Sayib? En ben je geen Fanta aan het drinken en noobs aan het vertellen dat ze hun kop moeten houden?"

"Drinking Fanta and telling noobs to shut up," Al-Sayib replied, taking a sip of the aforementioned Fanta. "Wait, who is this?"

"Fanta drinken en noobs vertellen dat ze hun kop moeten houden," antwoordde Al-Sayib, terwijl hij een slokje van de eerdergenoemde Fanta nam. "Wacht even, met wie spreek ik?"


Gerelateerd aan shut up

lock up - close - shut - adjourn - lock - lock away - lock in - put away - shut away - hush - hush up - quieten - silence - still - be quietconceal - cut - bound - lay - archive - hush - blackball - change - move - process - close - keep