Vertaling van shut

Inhoud:

Engels
Nederlands
to close, to shut, to adjourn {ww.}
sluiten 
toedoen
dichtmaken
dichtdoen

I shut
you shut
we shut

ik sluit
jij sluit
wij sluiten
» meer vervoegingen van sluiten

It is too late to shut the stable-door after the horse has bolted.
Het is te laat om de staldeur te sluiten als het paard inmiddels al is weggelopen.
would you be so kind to close the window?
Wilt ge zo goed zijn het venster te sluiten?
closed, shut {bn.}
dicht
gesloten
toe
to close, to shut {ww.}
dichtgaan

they shut
he/she/it shut
they shut

zij gaan dicht
hij/zij/het ging dicht
zij gingen dicht
» meer vervoegingen van dichtgaan

We heard the door close.
We hoorden de deur dichtgaan.
to close, to shut {ww.}
sluiten
dichten
toedoen [o] (het ~)
dichtdoen
dichtmaken

I shut
you shut
we shut

ik sluit
jij sluit
wij sluiten
» meer vervoegingen van sluiten

The director of the school wants to close the canteen and create a new recreation room for the students.
De directeur van de school wil de kantine sluiten en een nieuwe recreatieruimte creëren voor de studenten.
to close, to shut {ww.}
sluiten

I shut
you shut
we shut

ik sluit
jij sluit
wij sluiten
» meer vervoegingen van sluiten

to close, to shut {ww.}
afsluiten

I shut
you shut
we shut

ik sluit af
jij sluit af
wij sluiten af
» meer vervoegingen van afsluiten

to exclude, to keep out, to shut, to shut out {ww.}
weren

I shut
you shut
we shut

ik weer
jij weert
wij weren
» meer vervoegingen van weren

to close, to shut {ww.}
luiken

I shut
you shut
we shut

ik luik
jij luikt
wij luiken
» meer vervoegingen van luikenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Shut your eyes.

Sluit de ogen.

Shut the door.

Sluit de deur.

Shut the window, Jim.

Jim, sluit het venster.

He shut the door.

Hij sloot de deur.

"Shut up," he whispered.

"Zwijg," fluisterde hij.

Shut up and listen, kid.

Zwijg en luister, jongen!

I've shut all six windows.

Ik heb alle zes de vensters gesloten.

Shut the door behind you.

Sluit de deur achter je.

Do me a favour and shut up.

Doe mij een plezier en zwijg.

I shut the door behind me.

Ik deed de deur achter me dicht.

Shut the window to prevent catching a cold.

Sluit het raam om te voorkomen dat je kou vat.

Mr Hobson shut the shop and went home.

Mijnheer Hobson sloot de winkel en ging naar huis.

Mary shut herself up in the room, with all the windows closed.

Mary sloot zichzelf op in haar kamer en deed alle ramen dicht.

It is too late to shut the stable-door after the horse has bolted.

Het is te laat om de staldeur te sluiten als het paard inmiddels al is weggelopen.

"Huh?" Dima didn't understand. "But isn't this Al-Sayib? And aren't you drinking Fanta and telling noobs to shut up?"

"Hè?" Dima begreep het niet. "Maar spreek ik niet met Al-Sayib? En ben je geen Fanta aan het drinken en noobs aan het vertellen dat ze hun kop moeten houden?"


Gerelateerd aan shut

close - adjourn - closed - exclude - keep out - shut outchange - move - process - close - keep