Vertaling van bound

Inhoud:

Engels
Nederlands
to bound {ww.}
begrenzen 
grenzen

I bound
you bound
we bound

ik begrens
jij begrenst
wij begrenzen
» meer vervoegingen van begrenzen

to bound, to jump, to leap, to spring {ww.}
overslaan
bound {bn.}
obligaat
verplicht
verbonden
bound {bn.}
gecrispeerd
verkrampt
to bound, to confine, to limit, to restrain, to restrict, to throttle, to trammel {ww.}
omgrenzen
bound {bn.}
gebonden
ingebonden
to bound, to confine, to limit, to restrain, to restrict, to throttle, to trammel {ww.}
bepalen
beperken
volstaan
to bound, to jump, to leap, to spring {ww.}
verspringen
to bound, to jump, to leap, to spring {ww.}
uitspringen
to bound, to jump, to leap, to spring {ww.}
springen
I saw the man jump.
Ik heb de man zien springen.
to bound, to jump, to leap, to spring {ww.}
afspringen
to bound, to jump, to leap, to spring {ww.}
springen
to bound, to jump, to leap, to spring {ww.}
verspringen
to bound, to confine, to limit, to restrain, to restrict, to throttle, to trammel {ww.}
schakelen
bound, boundary, limit {zn.}
grenswaarde [m] (de ~)
bound, boundary, limit {zn.}
uiterste
bound, boundary, limit {zn.}
grens [m] (de ~)
limiet [m] (de ~)
kaap [m] (de ~)
bound, boundary, bounds {zn.}
grenslijn
grenslinie
grens [m] (de ~)
to bound, to confine, to limit, to restrain, to restrict, to throttle, to trammel {ww.}
inkrimpen
terugdringen
indammen
beperken
limiteren
inperken
begrenzen
bound {bn.}
gehouden
verschuldigd
voorgeschreven
verplicht
to bind in paper covers, to bind {ww.}
innaaien
brocheren
inbinden

I bound
you bound
he/she/it bound

ik naaide in
jij naaide in
hij/zij/het naaide in
» meer vervoegingen van innaaien

to fetter, to shackle, to bind, to chain {ww.}
ketenen
paternosteren
vastketenen
boeien 

I bound
you bound
he/she/it bound

ik ketende
jij ketende
hij/zij/het ketende
» meer vervoegingen van ketenen

to bind {ww.}
binden 
inbinden

I bound
you bound
he/she/it bound

ik bond
jij bond
hij/zij/het bond
» meer vervoegingen van binden

to bind, to connect, to join, to tie, to tie up, to associate, to fasten, to link {ww.}
aansluiten 
binden 
vastbinden
vastmaken 
verbinden 

I bound
you bound
he/she/it bound

ik sloot aan
jij sloot aan
hij/zij/het sloot aan
» meer vervoegingen van aansluiten

to seize, to seize up, to bind {ww.}
vastlopen

I bound
you bound
he/she/it bound

ik liep vast
jij liep vast
hij/zij/het liep vast
» meer vervoegingen van vastlopen

bounce, bound, leap, leaping, saltation, spring {zn.}
spreng
to bounce, to bound, to rebound, to recoil, to resile, to reverberate, to ricochet, to spring, to take a hop {ww.}
afspringen
afschampen
bounce, bound, leap, leaping, saltation, spring {zn.}
aanzet
bounce, bound, leap, leaping, saltation, spring {zn.}
kuitenflikker [m] (de ~)
flikker
bounce, bound, leap, leaping, saltation, spring {zn.}
afsprong
to bounce, to bound, to rebound, to recoil, to resile, to reverberate, to ricochet, to spring, to take a hop {ww.}
stuiten
ketsen
stuiteren
kaatsen
to bounce, to bound, to rebound, to recoil, to resile, to reverberate, to ricochet, to spring, to take a hop {ww.}
veren
to bounce, to bound, to rebound, to recoil, to resile, to reverberate, to ricochet, to spring, to take a hop {ww.}
afketsen
to bounce, to bound, to rebound, to recoil, to resile, to reverberate, to ricochet, to spring, to take a hop {ww.}
zwiepen
to bounce, to bound, to rebound, to recoil, to resile, to reverberate, to ricochet, to spring, to take a hop {ww.}
veren


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

They bound the thief to a tree.

Ze bonden de dief vast aan een boom.

This tanker is bound for Kuwait.

Deze tanker vaart naar Koeweit.

You are too much letter-bound.

Je vat alles te letterlijk op.

Such a man is bound to fail.

Zo iemand lukt niets.

He was lying there with his legs bound together.

Hij lag daar met zijn benen samen gebonden.