Vertaling van conceal

Inhoud:

Engels
Nederlands
to conceal, to hide, to bury, to dissemble, to secrete {ww.}
verstoppen
verbergen
verschuilen
verhelen
ontveinzen

I conceal
you conceal
we conceal

ik verstop
jij verstopt
wij verstoppen
» meer vervoegingen van verstoppen

We must hide!
We moeten ons verstoppen!
Let's hide behind the curtain.
Kom, we verstoppen ons achter het gordijn.
to conceal, to hide {ww.}
verstoppen

I conceal
you conceal
we conceal

ik verstop
jij verstopt
wij verstoppen
» meer vervoegingen van verstoppen

Tom tried to hide behind a big tree, but the others found him.
Tom probeerde zich te verstoppen achter een grote boom, maar de anderen vonden hem.
to conceal, to hide {ww.}
verbergen
wegstoppen

I conceal
you conceal
we conceal

ik verberg
jij verbergt
wij verbergen
» meer vervoegingen van verbergen

She tried in vain to conceal her fear.
Ze probeerde haar angst tevergeefs te verbergen.
Why would anyone hide something like that inside this cave?
Waarom zou wie dan ook zoiets verbergen binnenin deze grot?
to conceal, to hide {ww.}
verbergen
schuilen
wegschuilen
wegduiken

I conceal
you conceal
we conceal

ik verberg
jij verbergt
wij verbergen
» meer vervoegingen van verbergen

to conceal, to hold back, to hold in {ww.}
opzouten
opkroppen

I conceal
you conceal
we conceal

ik zout op
jij zout op
wij zouten op
» meer vervoegingen van opzouten

to conceal, to hold back, to hold in {ww.}
verbijten

I conceal
you conceal
we conceal

ik verbijt
jij verbijt
wij verbijten
» meer vervoegingen van verbijten

to conceal, to hold back, to hold in {ww.}
verbergen
maskeren
wegstoppen
versluieren
verhullen
verhelen
verdoezelen
verbloemen
camoufleren
benevelen

I conceal
you conceal
we conceal

ik verberg
jij verbergt
wij verbergen
» meer vervoegingen van verbergen

to conceal, to hide {ww.}
stilhouden
verheimelijken
geheimhouden

I conceal
you conceal
we conceal

ik houd stil
jij houdt stil
wij houden stil
» meer vervoegingen van stilhoudenGerelateerd aan conceal

hide - bury - dissemble - secrete - hold back - hold inlock - alter - act - conquer - conceal - keep