Vertaling van conceal

Inhoud:

Engels
Nederlands
to conceal, to hide, to bury, to dissemble, to secrete {ww.}
verstoppen
verbergen
ontveinzen
verschuilen
verhelen

I conceal
you conceal
we conceal

ik verstop
jij verstopt
wij verstoppen
» meer vervoegingen van verstoppen

We must hide!
We moeten ons verstoppen!
Let's hide behind the curtain.
Kom, we verstoppen ons achter het gordijn.
to conceal, to hold back, to hold in {ww.}
verbergen
verhullen
benevelen
wegstoppen
camoufleren
verhelen
verbloemen
versluieren
verdoezelen
maskeren

I conceal
you conceal
we conceal

ik verberg
jij verbergt
wij verbergen
» meer vervoegingen van verbergen

She tried in vain to conceal her fear.
Ze probeerde haar angst tevergeefs te verbergen.
to conceal, to hold back, to hold in {ww.}
verbijten

I conceal
you conceal
we conceal

ik verbijt
jij verbijt
wij verbijten
» meer vervoegingen van verbijten

to conceal, to hide {ww.}
geheimhouden
stilhouden
verheimelijken

I conceal
you conceal
we conceal

ik houd geheim
jij houdt geheim
wij houden geheim
» meer vervoegingen van geheimhouden

to conceal, to hide {ww.}
verbergen
wegstoppen

I conceal
you conceal
we conceal

ik verberg
jij verbergt
wij verbergen
» meer vervoegingen van verbergen

Why would anyone hide something like that inside this cave?
Waarom zou wie dan ook zoiets verbergen binnenin deze grot?
to conceal, to hide {ww.}
verstoppen

I conceal
you conceal
we conceal

ik verstop
jij verstopt
wij verstoppen
» meer vervoegingen van verstoppen

Tom tried to hide behind a big tree, but the others found him.
Tom probeerde zich te verstoppen achter een grote boom, maar de anderen vonden hem.
to conceal, to hide {ww.}
verbergen
wegschuilen
wegduiken
schuilen

I conceal
you conceal
we conceal

ik verberg
jij verbergt
wij verbergen
» meer vervoegingen van verbergen

to conceal, to hold back, to hold in {ww.}
opkroppen
opzouten

I conceal
you conceal
we conceal

ik krop op
jij kropt op
wij kroppen op
» meer vervoegingen van opkroppen


Gerelateerd aan conceal

hide - bury - dissemble - secrete - hold back - hold inconceal - conquer - keep - alter - lock - act